مارس 29, 2020

جنایات جنگی (دسمبر)

جنایات جنگی (دسمبر)

بتاریخ 1 دسمبر سال 2019 میلادی اشغالگران بر موتر ملکی در سرک بین ولسوالی علی شیر و مرکز ولایت خوست توسط طیاره درون حمله کردند که در نتیجه 6 تن از اعضای یک خانواده شهید شدند. این حادثه در حالی بوقوع پیوست که خانواده مذکور پس از ولادت فرزند خود از مرکز به ولسوالی در حال حرکت بودند. براساس گفته های شاهدان عینی، 3 زن، 2 مرد و یک کودک تازه به دنیا آمده در این رویداد به شهادت رسیدند.

بتاریخ 1 دسمبر قوای مشترک بر قریۀ مارزکو در ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا چاپه زده و در جریان آن 3 فرد ملکی قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ 1 دسمبر طیارات حکومتی یک مسجد در قریه افضل خیل در منطقه بدراب دره ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را بمباران کردند که در نتیجه 4 تن از باشندگان ملکی قریه شهید شدند.

بتاریخ 2 دسمبر در فیر و انداخت های توپچی قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه لاشی ولسوالی لولاش ولایت فاریاب اصابت کرد، بخشی از یک مسجد تخریب گردید و 7 تن از شاگردان خردسال قریه که در حال فراگیری درس بودند، زخمی شدند.

بتاریخ 5 دسمبر اشغالگران و قوای حکومتی بر ساحۀ خنجک در منطقه پای ناوه مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان چاپه زدند که در جریان آن مردم قریه را شکنجه و لت و کوب کرده و 3 تن را دستگیر نموده ، با خود بردند. پس از ترک محل، منطقه را بمباران کردند که در نتیجه 12 تن از هموطنان ملکی شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 5 دسمبر در فیر هاوان عساکر داخلی 3 تن از باشندگان ملکی در منطقه مرکزی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب شهید شدند.

بتاریخ 5 دسمبر اشغالگران بر موتر ملکی در منطقه باباجی مربوط حوزۀ چهارم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فیر کردند که در نتیجه 3 تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ 10 دسمبر در فیر هاوان قوای حکومتی که بر قریۀ باغک در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر اصابت کرد، 4 کودک خوردسال شهید شدند.

بتاریخ 14 دسمبر در چاپۀ قوای مشترک در منطقه لام ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 6 تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند. همچنین در جریان چاپه مردم ملکی را شکنجه و لت و کوب کردند و وسایط نقلیۀ مردم را نیز حریق کردند.

بتاریخ 14 دسمبر در بمباردمان طیارات اشغالگران و نیروهای حکومتی بر منطقه اولاد خواجه دسمک در ولسوالی دولتیار ولایت غور8 تن بشمول 2 مرد، 1 زن و 5 کودک شهید شده و یک مسجد و 35 باب حویلی را زیان رساندند.

بتاریخ 15 دسمبر در حمله درون اشغالگران بر منطقه جهانگیر ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا 3 تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ 15 دسمبر در حمله درون اشغالگران 3 تن از هموطنان ملکی در منطقه جهانگیرخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا به شهادت رسیدند.

بتاریخ 15 دسمبر قوای مشترک بر قریه فرمانخیل ولسوالی قرغی ولایت لغمان چاپه زدند که در نتیجه یک معلم را شهید کرده و یک خانم را زخمی نمودند. همچنین 4 تن از باشندگان ملکی را نیز دستگیر کرده، با خود بردند. مردم منطقه در عکس العمل له این مظالم اشغالگران و قوای حکومتی، شاهراه کابل – جلال اباد را بر روی ترافیک مسدود کرده و خواهان محاکمه عاملین رویداد شدند.

بتاریخ 15 دسمبر در فیر هاوان عساکر حکومتی 2 زن و یک مرد در منطقه کوچنی دهیک مربوط شهر فراه شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 16 دسمبر اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر مناطق سپین کیچی و چنار ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار 8 تن از هموطنان ملکی را شهید و 4 تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ 16 دسمبر عساکر حکومتی یک دریور موتر باربری را در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شهید کردند.

بتاریخ 16 دسمبر در نتیجۀ بمباران قوای مشترک بر منطقه سمک ولسوالی دولتیار ولایت غور 40 باب حویلی زیان دیده و تعداد نامشخص از باشندگان منطقه بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 17 دسمبر عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه جوکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرها به شهادت رساندند.

بتاریخ 17 دسمبر اشغالگران و عساکر حکومتی دو فرد ملکی بنام های لونگ و نعمت را در منطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به شهادت رساندند، و علاوتا یک کلینیک و تعداد زیادی دوکان را تخریب و زیان های سنگین مالی به باشندگان منطقه وارد نمودند.

بتاریخ 18 دسمبر عساکر کمپاین یک عالم دین بنام مولوی عبدالحکیم را در منطقه دادوالوی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست به شهادت رساندند.

بتاریخ 19 دسمبر عساکر صفرچهار (04) یک فرد ملکی بنام عثمان را در قریه مانوی ولسوالی شلطن ولایت کنر را همراه با خانم و مادرش به شهادت رسانده و کودکانش را زخمی کردند. آنها همچنین تمام اموال و داشته های خانه اش را نیز غارت کردند.

بتاریخ 19 دسمبر قوای مشترک در هنگام چاپه بر قریۀ بیتنی در منطقه تورغر ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار، 7 تن از باشندگان ملکی را شهید و چندین تن بشمول چند کودک را زخمی کردند. افراد مذکور در کشترازهای خود مشغول کار بودند، که از سوی قوای مشترک هدف حمله قرار گرفتند.

بتاریخ 23 دسمبر طیارات اشغالگران و حکومتی خانه های ملکی در منطقه شاه منصور مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان را بمباران کردند که در نتیجه تعدادی حویلی تخریب گردید و 10 تن از هموطنان بشمول 4 کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ 24 دسمبر در چاپه قوای مشترک بر مناطق غ پچه خان و دره افغانیۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 8 تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند و 4 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 28 دسمبر قوای مشترک بر منطقۀ بزقندهاری مربوط مرکز ولایت قندوز عملیات چند روزه انجام دادند که در نتیجه 13 تن از باشندگان ملکی شهید و زخمی شدند. آنها همچنین تعدادی حویلی را نیز تخریب کرده و زیان های مالی سنگینی به مردم وارد نمودند.

بتاریخ 29 دسمبر در بمباردمان طیارات اشغالگران بر ساحۀ علی در منطقه بزقندهاری مربوط مرکز ولایت قندوز، 14 تن از هموطنان ملکی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند.

ماخذ: {رادیوی بی بی سی، آزادی= آژانس اسلامی افغان، پژواک=ویب سایت های خبریال، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts