آوریل 09, 2020

راپور سالانه (سال 2019 میلادی) کمیسیون دعوت و ارشاد

در سال گذشته 2019 میلادی همانند دیگر کمیسیون ها و ادارات امارت اسلامی، کمیسیون دعوت و ارشاد نیز فعالیت ها و دستاوردهای بازری داشت که در این راستا هزاران تن از افراد و منسوبین دشمن سلاح های خود را به زمین گذاشته و از دشمنی با ملت دست کشیدند.

امارت اسلامی از آنها به گرمی استقبال نموده و وعده نمود که برای همۀ آنها زمینۀ زندگی آرام و آسوده را فراهم کند. افراد تسلیم شده با خود سلاح های مختلف النوع آورده و به مجاهدین تسلیم نمودند.

در جریان همین سال بصورت مجموعی 9737 تن کارمند تسلیم شده اند که صدها میل سلاح ثقیله و خفیفه و وسایط و مهمات نظامی نیز تسلیم مجاهدین نموده اند.

راپور کامل را از اینجا داونلود و مطالعه کنید

Related posts