آوریل 09, 2020

مصاحبۀ رادیو صدای شریعت با محترم مولوی قدرت الله والی ولایت بلخ

رادیوی صدای شریعت مصاحبه یی را با محترم مولوی قدرت الله ابوحمزه والی صاحب ولایت بلخ انجام داده است که جناب ایشان دربارۀ موفقیت های جهادی، پیشرفت ها و موضوعات مرتبط دیگر معلومات همه جانبه ارائه کرده است.

سئوال: محترم ابوحمزه صاحب! در شروع به شما خوش امدید می گویم، امید است که جور و سلامت باشید، اگر در آغاز برای شنوندگان ما در مورد وضعیت نظامی ولایت بلخ معلومات بدهید و دستاورهای مهم را یادآور شوید؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده و صلوة و السلام علی من لا نبی بعده، اما بعد،

محترم، در مورد وضعیت نظامی ولایت بلخ برایتان گفته می توانم که ولایت بلخ به سطح ولایات شمال و بلکه در سطح افغانستان می توان آن را یک ولایت مرکزی به حساب آورد. از این رو دشمن نیز بسیار به آن متوجه است. زیرا در اینجا آمریکایی ها و جرمن ها حضور دارند و در کنار آن قول اردوی شاهین که تقریبا 30 هزار تشکیل دارد، در اینجاست. اما با همۀ این قدرت نظامی دشمن، مجاهدین ولایت بلخ لله الحمد با مورال بسیار عالی و به بهترین شکل خدمات جهادی خود را به پیش می برند و فعالیت های جهادی به پیش می رود.

قابل یادآوری است که ولایت بلخ چهارده ولسوالی دارد که ولسوالی های بلخ، چهاربولک، چمتال، چهارکنت و خلم که فعلا مربوط سمنگان محسوب می شود، دولت آباد، دهدادی، زاری، شورتیپه، کالدار، شولگره، کشنده، البرز و نهرشاهی شامل است. در باره موفقیت های جهادی و مبارزات مجاهدین برایتان گفته می توانم که از مدت سه سال بدینسو بسیار از ساحات ولایت فتح شده است. اکثریت مناطق ولایت بلخ لله الحمد آزاد گردیده و 98% پنج ولسوالی (چتمال، چهاربولک، زاری، کشنده و دولت آباد در تصرف مجاهدین است. دشمن تنها بر مراکز ولسوالی های کنترول دارد. و توان این را ندارد که از مراکز خود بیرون بیایند، عملیات کنند و یا کدام تهدیدی را متوجه مجاهدین نمایند. بلکه در حالت محاصره قرار دارند.

چهار ولسوالی دیگر طوری است که 70% در تسلط مجاهدین است مثل ولسوالی های نهرشاهی، شولگره، شورتیپه و بلخ و همچنان دو ولسوالی مفتوحه داریم مثل شاهی و البرز و مجاهدین در دو دولسوالی دیگر نیز تحرکات دارند مثل مارمول و دهدادی.

امسال در شروع سال ما در دو سمت ولایت بلخ عملیات داشتیم، یکی در سمت شمال ولایت بلخ که این طرف ساحات ولسوالی بلخ، دولت آباد و نهرشاهی است. ساحات ولسوالی نهرشاهی با مرکز ولایت بلخ متصل است. در ساحات ولسوالی های شولگره و کشندی نیز عملیات داشتیم. الحمد لله در هر دو سمت، عملیات ما بسیار کامیاب بود، در ساحات ولسوالی های بلخ، نهرشاهی و دولت آباد تنها ساختمان ولسوالی برای دشمن باقی مانده است خصوصا ولسوالی مرکزی بلخ که با ولایت بلخ متصل است، این ساحات تماما ازاد شده اند. در ولسوالی نهرشاهی دو پوسته بود که از پوسته های کمربندی شهر مزارشریف شمرده میشد. آن پوسته ها نیز فتح شدند. دشمن بسیار نگران بود که مجاهدین مجاهدین بر مرکز شهر مزارشریف عملیات می کنند، پس از آن آنها عملیات شروع کردند و در همین طرف به سمت دشت چندین پوسته و بیس درست کردند.  اربکی ها و غلامان آنها همه از بین رفتند و حال ساحات آزاد است، قریه ها و مناطق اطراف تماما در کنترول مجاهدین است. اربکی ها و قومندان های مناطق ترکمنی شهرک، ساحات کمپیرک  و سیاگرد گریختند و این مناطق در تسلط مجاهدین است که حال مجاهدین متوجه مزارشریف مرکز ولایت بلخ هستند.

در سمت بالا در مناطق شولگره و کشندی نیز عملیات صورت گرفت، در شولگره دو پوسته و بیس های مربوطه فتح گردید و ساحات آنجا در کنترول مجاهدین است، تنها مرکز ولسوالی باقی مانده است. در کشندی اربکی ها و عساکر پوسته داشتند که آنها نیز فتح شده اند. حال در آنجا مجاهدین تا 50 کیلومتر بر سرک پخته رفت آمد کرده می توانند. راه های مربوط زاری، کشندی ودره صوف که مربوط سمنگان است، حال این راه ها باز شده است و مجاهدین بر آن رفت و آمد دارند که این ساحات در کنترول کامل مجاهدین است و کارهای گمرکاتی ما شروع شده است.

اسمال ما دوسه کار مهم داشتیم، که از آن جمله بر پوسته هایی که در امتداد سرک های عمومی بلخ، جوزجان، سرپل ، فاریاب و بادغیس موجود بودند، بر آنها کار صورت گرفت، پنج شش بیس و پوسته فتح گردید، قومندان امان که قومندان مهم بود، از بین رفت. در این پوسته ها تانک های دشمن تخریب گردید و چند عراده به غنیمت مجاهدین در آمد و چهل یک میل سلاح خفیفه و ثقیله بدست مجاهدین افتاد.

عملیات دوم ما بر ولسوالی زاری بود، که مرکز ولسوالی، قومندانی امنیه و پوسته های دفاعی آن ولسوالی فتح گردید. که دو تانگ و دو رینجر تخریب گردید، بیشت از 40 عسکر دشمن کشته و 14 تن زخمی شدند. 4 عسکر اسیر و 30 میل سلاح ثقیله و خفیفه بدست مجاهدین افتاد.

در جریان این عملیات قومندان امنیه ولسوالی زاری زخمی گردید که بعدا در اثر جراحات وارده، هلاک گردید.

در عملیات های بزرگ ما، سومین عملیات بر قومندانی امنیه و پوسته های دفاعی ولسوالی شورتیپه بود، این عملیات بسیار موفق بود که قومندانی امنیۀ ولسوالی شورتیپه فتح گردید، پوسته های دفاعی آن نیز به تصرف مجاهدین در آمد. و دستاوردهای زیادی در ولسوالی شورتیپه داشتیم که در آن 40 عسکر دشمن هلاک، دو عراده رینجر تخریب، 14 عسکر اسیر شدند که دو تن شان زخمی بودند که بعدا از لحاظ همدردی رها شدند و 12 عسکر اکنون نیز نزد ما اسیر هستند. همچنین بیش از 35 میل سلاح سبک و سنگین به غنیمت شد، در این عملیات به مجاهدین هیچ نوع تلفات نرسیده است. و در زاری تنها دو تن مجاهدین سطحی زخمی شدند. که با کمک و نصرت الله متعال این عملیات ها پیروزمندانه انجام شد.

علی الرغم اینکه دشمن در ولایت بلخ بسیار متوجه بود و بصورت مکرر چاپه می زد و پس از شروع عملیات مجاهدین 5 یا 10 دقیقه پسانتر طیارات می آمدند. اما ما براساس یک پروگرام عملیات های خود را به پیش می بردیم، ولسوالی زاری در یک منطقه کوهستانی در جنوب مزارشریف مرکز ولایت بلخ موقعیت دارد که در انجا عملیات کردیم و به نصرت الله متعال بسیار موفق بودیم، وقتی دشمن متوجه آنجا می گردید ما در ولسوالی شورتیپه که در شمال ولایت بلخ و هم مرز کشورهای ازبکستان و ترکمنستان بود، عملیات انجام می دادیم . در مجموع برایتان گفته می توانم که با وجود توجه و فشار زیاد دشمن ، مجاهدین در ولایت بلخ عملیات های خود را با موفقیت انجام می دهند و این تنها نتیجۀ نصرت الله متعال، اتفاق مجاهدین، وحدت و اخلاص آنان است، که الله تعالی فتوحات را نصیبب ما کرده است.

سئوال: در کنار موفقیت های جهادی در بخش تعلیم و تربیه چه اندازه فعال هستید، به چه تعداد مدارس و مکاتب در منطقه فعال است و شما در مورد چه کرده اید؟

جواب: دربارۀ تعلیم و تربیه برایتان گفته می توانم که در هر ولسوالی و هر قریۀ ولایت بلخ مدرسه موجود است، در کنار مدارس ، مکاتب نیز موجودند. در ولایت بلخ برای ایتام یک مدرسه (دارالایتام) نیز داریم که فرزندان و ایتام مجاهدین در آنجا آموزش و پرورش می بینند. کمیسیون معارف امارت اسلامی با دارالایتام همکاری اعاشه و به اساتیذ آن معاش می دهد و از سوی ولایت ما نیز همکاری می کنیم. برایتان گفته می توانم که ما در هر 14 ولسوالی اینگونه مدارس ساخته شده است، ما به تعلیم و آموزش نسل آینده توجه داریم. در ولسوالی های بلخ بیشتر از 30 مکتب ساخته شده و فعال هستند که به تعداد نفوس هر ولسوالی مکاتب کافی ایجاد شده است.

ما به معارف بسیار توجه کرده ایم، عوایدی که مجاهدین دارند مثل زراعت و غیره، فیصدی آن را که به مجاهدین می دهیم، بخشی از آن را نیز به مدارس می دهیم. که بالغ بر هشتاد لک افغانی را از عواید ولایت جدا کرده و به کمیسیون معارف داده ایم. تا بر مدارس تقسیم کند، تا از این پول ها در بخش تعلیم و تربیه فرزندان ملت ما و پیشرفت دین و علم استفاده صورت گیرد.

در بخش معارف ما بسیار کار کرده ایم، تنها امسال 20 مدرسه اعمار شده است و تا 30 باب کار تعمیرات مکاتب صورت گرفته و مکاتب فعال شده اند. پس کارهای معارف نیز به خوبی به پیش برده می شوند، مسئول کمیسیون معارف و مسئولین ولایتی ما نیز به این بخش توجه همه جانبه و دوامدار دارند.

سئوال: اگر از دستاوردهای خود در بخش بازسازی برای شنوندگان بگوئید که امسال در این زمینه چه پیشرفت هایی داشته اید؟

جواب: در بخش بازسازی ما امسال از ولسوالی بلخ تا شاهی و در آن طرف تا شورتیپه  و کار بسیاری در بخش پل و پلچک سازی و سرک سازی میان ولسوالی بلخ و چهاربولک انجام شد. بالفعل نیز راه های مواصلاتی ولسوالی چمتال که بسیار خراب بود، از سوی مجاهدین کار جغل اندازی و بازسازی آن جریان دارد. دوستان ما به این بخش توجه دارند و کوشش کرده ایم که حتی الامکان سرک ها و پل چک ها را ساخته و درست کنیم. همچنین بعضی سرک های فرعی که مورد استفاده مردم و مجاهدین بود، نیز سال گذشته از سوی مجاهدین بازسازی شد، اکنون نیز کار جغل اندازی سرک چمتال جریان دارد.

 

سئوال: از تشکیلات خود در مناطق مفتوحه برایمان بگوئید که کدام بخش ها فعال است و چه اندازه کار صورت گرفته است؟

جواب: در ولایت بلخ که کدام تشکیل از سوی امارت اسلامی و کمیسیون ها ایجاد شده است، همه فعال هستند، در ولسوالی ها ولسوال و هر ولسوال معاون دارد، کمیسیون معارف در ولایت مسئول و در هر ولسوالی مدیر دارد، مسئولین و کمیسیون مؤسسات فعال است، تشکیلات ریاست های ولایت تکمیل است و بغیر از ولسوالی دهدادی که در مجاورت شهر مزارشریف قرار دارد، بغیر از آن در تمام ولایت تشکیلات ما پوره است، هر شعبه و هر بخش مسئول و کارمند دارد و هر مسئول به کار و فعالیت مربوطه خود متوجه است. و کارهای خود را مطابق هدایت و لوائح به پیش می برد. اگر مؤسسات، معارف یا استخبارات، همۀ مسئولین به کار و مسئولیت سپرده شده خود توجه کامل دارد. اگر در هر ولایت تشکیلات اداری و نظامی تکمیل باشد، در انجا مشکلات نخواهد بود، زیرا هر مسئول متوجه مسئولیت و وظیفه سپرده شده اش است و در کار مداخله، بی نظمی و خلا نمی آید. که در نتیجه همه امور نظامی و اداری به خوبی به پیش می رود.

صدای شریعت: بسیار تشکر از شما که علی الرغم مصروفیت زیات، به ما وقت دادید و حاضر به مصاحبه شدید.

الله پاک به شما نیز خیر بدهد که به ما فرصت مصاحبه دادید و الله تعالی خدمات شما را قبول کند.

Related posts