ژانویه 20, 2020

سرپل:بازسازی سرک و یک پل مهم در کوهستانات و الفتح جریان دارد

با همکاری مشترک مجاهدین امارت اسلامی و مردم ملکی کار جغل اندازی سرک بیست کیلومتری در مربوطات ولسوالی کوهستانات و الفتح ولایت سرپل شروع شده است. همچنین یک پل مهم که روزانه محل عبور و مرور تعداد کثیری مردم و وسایط نقلیه است، نیز در حال ساخت است.
همکار خبری ما به منطقه مذکور رفته است و کار سرک سازی را از نزدیک دیده و تصاویری را از جریان کار برای ما ارسال کرده است :

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13

Related posts