آوریل 09, 2020

آمار تلفات دشمن اشغالگر و داخلی در سال ۲۰۱۹ و فهرست قومندانان کشته شده

آمار تلفات دشمن اشغالگر و داخلی در سال ۲۰۱۹ و فهرست قومندانان کشته شده

سال ۲۰۱۹ میلادی نیز سال مرگبار و کوبنده ای برای اشغالگران و دشمن داخلی در افغانستان بود.

درین راپور، حسب سابق در جمعآوری آمار حملات و تلفات از دقت کار گرفته شده و حملات و تلفات که ارقام آن بسیار دقیق بوده، درین راپور گرفته شده است.

در جریان سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۲۸۴۱ حملات خورد و بزرگ از سوی مجاهدین امارت اسلامی در سراسر کشور بر دشمنان خارجی و داخلی انجام یافت، که ۳۲ آن حملات فدایی بود.

درین عملیات ها بر علاوه از هزاران عساکر، پولیس و اربکی های داخلی، ۳۶۳ تن امریکایی و دیگر عساکر اشغالگر و نیز خارجی های وابسته به آن ها کشته شدند و در پهلوی هزاران عساکر داخلی، ۱۴۶ تن عساکر اشغالگر خارجی نیز زخمی شدند.

در سال گذشته در جریان درگیری ها، ۲۳ طیارات دشمن خارجی و داخلی سرنگون شد، که شامل ۹ هلیکوپتر، ۱ جیت جنگی و ۱۲ طیارات بی پیلوت بودند.

نیز ۴۳۵۳ عراده جات، تانک های هاموی، موترهای رینجر و اکمالاتی و دیگر وسایط دشمن در صحنه های جنگ از بین برده شدند.

در سال گذشته، ۹۷۳۹ تن عساکر و پولیس به مساعی کمیسیون دعوت و ارشاد با مجاهدین یکجا شدند و از جنگ دست گرفتند و ۵۱۸ میل اسلحه مختلف النوع و ۹۶ عراده وسایط نقلیه را نیز با خود آوردند.

در سال گذشته، در سلسله از بین بردن چهره های مهم صف دشمن، ۵۶۸ تن قومندان های مهم خط های جنگی دشمن در حملات تهاجمی، انفجارات و عملیات های چریکی و تاکتیکی مجاهدین کشته شدند و از صف دشمن حذف شدند.

در سطور ذیل، فهرست اسامی قومندان های کشته شده دشمن را با محل و تاریخ کشته شدن شان درج می گردد. البته، قومندان های دیگری هم بودند که کشته شده اند، اما نام های شان و یا معلومات کافی در مورد کشته شدن شان به دست نیامده است. آن ها شامل این فهرست نیستند.

قاری محمد یوسف احمدی، سخنگوی امارت اسلامی
۱۱/۵/۱۴۴۱هـ ق
۱۶/۱۰/۱۳۹۸هـ ش ــ 2020/1/6م

 

فهرست قومندان های کشته شده دشمن در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار ذیل است :

قندهار :

۱ــ  قومندان عساکر مستقر در سرای ملا صاحب در پهلوی لیسه محمود طرزی، در نزدیکی دروازه عیدگاه در حوزه چهاردهم شهر قندهار کشته شد، موتر لوکسل او از بین رفت.

2019/4/13م

۲ـــ قومندان پوسته «قدرت الله» در منطقه شاهین قلعه ولسوالی ارغستان ولایت قندهار در انفجار کشته شد و موترش از بین رفت.

2019/4/20م

۳ – قومندان نجیب در منطقه سنگبر ولسوالی میوند ولایت قندهار نخست زخمی و سپس کشته شد.

2019/4/27م

۴ – سارن سیف الرحمن، مدیر جنایی ولسوالی دند ولایت قندهار در چوک ولسوالی در یک حمله چریکی کشته شد.

2019/4/27 م

۵ – قومندان ملک، قومندان پوسته حاجی نیکه و معاون او در ولسوالی تخته پل ولایت قندهار کشته شد.

2019/5/5م

۶ – گل، قومندان قطعه صفر یک در مربوطات حوزه چهارم شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/5م

۷ – یکتن قومندان مهم نقیب الله پوپل در منطقه شین غزی بابا در مربوطات حوزه سوم شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/5م

۸ – قومندان عصمت الله در منطقه پل سیمان در مربوطات شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/12م

۹ – قومندان خدای نظر در منطقه شرکت میوه در مربوطات حوزه دهم شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/12م

۱۰- قومندان ناظر در منطقه قلعه حاجیان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/13م

۱۱ – قومندان پولیس فداگل در نزدیکی منطقه سرای قادری در مربوطات حوزه دوم شهر قندهار کشته شد.

2019/5/15م

۱۲ – قومندان قرارگاه تولی عساکر مزدور «ولی احمدزی» در منطقه کلاچی ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در انفجار کشته شد.

2019/5/22

۱۳ –قومندان دشمن مزدور سمونوال محمد رسول بارکزی در منطقه ملا ولی ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار نخست زخمی و دو روز پس در کابل بر اثر زخم های عمیق جان باخت.

2019/5/26م

۱۴- لطیف خان، قومندان تولی تاسیسات قول اردو در نزدیکی منطقه چوک احمد ولی خان در مربوطات حوزه چهارم شهر قندهار کشته شد.

2019/6/1م

۱۵- قومندان لطیف در منطقه مغلگیان ولسوالی ارغسان، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/6/9م

۱۶- منصور، قومندان عساکر مزدور در نزدیکی منطقه بازار ویان ولسوالی شاه ولیکوت، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/6/14م

۱۷ – قومندان حکمت الله در منطقه سرناوه ولسوالی نیش، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/6/26م

۱۸- ولی جان، قومندان پوسته دشمن در منطقه تلکان ولسوالی پنجوایی، قندهار کشته شد.

2019/6/30م

۱۹- قومندان حاجی محمد (باشنده دند) در منطقه تلکان ولسوالی پنجوایی، قندهار کشته شد.

2019/6/30م

۲۰- قومندان پوسته «خان» در منطقه سنگ حصار ولسوالی ژری، قندهار در یک حمله نفوذی کشته شد.

2019/6/30م

۲۱ – قومندان امنیه ولسوالی معروف ولایت قندهار در عملیات فتح ولسوالی کشته شد.

2019/6/30م

۲۲- پیرآغا، معاون قومندان ولسوالی معروف نیز در عملیات فتح ولسوالی کشته شد.

2019/6/30م

۲۳- قومندان نور محمد در منطقه دمشان ولسوالی پنجوایی، قندهار کشته شد.

2019/7/8م

۲۴- قومندان پامیرک در نزدیکی منطقه مندگک ولسوالی خاکریز، قندهار کشته شد.

2019/7/14م

۲۵- قومندان لالا در منطقه بند کافر ولسوالی معروف، قندهار در حمله نفوذی کشته شد.

2019/714م

۲۶ –قومندان پوسته «قیوم» در منطقه لوی ده ولسوالی ارغسان، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/8/10م

۲۷- قومندان تورجان در منطقه مندی ولسوالی ارغسان، قندهار در کمین کشته شد.

2019/8/8م

۲۸ – حاجی سیدمحمد استاد، قومندان سنگوری های هلمند در جاده منزل باغ در مربوطات حوزه چهاردهم شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/8/6م

۲۹ – قومندان عزت الله در منطقه دبرو پله در مربوطات شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/8/3م

۳۰ – ننگیال، قومندان پوسته شفا در نزدیکی مرکز ولسوالی پنجوایی، قندهار نخست زخمی شد و سپس بمرد.

2019/9/14م

۳۱ – قومندان پوسته «سیف الله» در منطقه دامانی ولسوالی شاولیکوت، قندهار کشته شد.

2019/9/14م

۳۲ – قومندان پوسته «خان» در منطقه مصرآباد ولسوالی ارغنداب، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/8/22م

۳۳ – قومندان پوسته «حمیدالله» در احمدشاهی مینه در مربوطات حوزه پنجم مرکز قندهار در انفجار کشته شد.

2019/8/28م

۳۴ – قومندان فوجی در منطقه دوراهی شرغه ولسوالی خاکریز ولایت قندهار در انفجار تاکتیکی کشته شد.

2019/8/29م

۳۵ – قومندان پوسته «داود» در منطقه نزگاوات ولسوالی پنجوایی، قندهار کشته شد.

2019/9/5م

۳۶ – قومندان لالی در منطقه شور اندام در مربوطات حوزه پنجم مرکز قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/9/8م

۳۷ – قومندان شمشاد در منطقه دوراهی شرغه ولسوالی خاکریز در کمین کشته شد.

2019/9/9م

۳۸ – قومندان نعمت الله در منطقه دشت مندیگک در مربوطات ولسوالی خاکریز، قندهار کشته شد.

2019/9/25

۳۹ – قومندان عبدالمالک در نزدیکی چهارراهی دند شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/10/14م

۴۰ – قومندان گلالی در منطقه شفای ولسوالی دند، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/10/26م

۴۱ – قومندان پوسته «ابراهیم» در منطقه اردوبلاغ ولسوالی میانشین، قندهار در حمله کشته شد.

2019/11/2م

۴۲ – قومندان دگروال سردار پیش روی تعمیر لالک در مرکز قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/11/2م

۴۳ – قومندان پوسته «شاهین» در منطقه شرغه ولسوالی خاکریز، قندهار در حمله هاوان کشته شد.

2019/11/5م

۴۴ – قومندان شمس الله در منطقه کاریز ولسوالی شورابک، قندهار در حمله کشته شد.

2019/11/21م

۴۵ – قومندان طوفان در منطقه کاریز ولسوالی شورابک، قندهار در حمله کشته شد.

2019/11/21م

۴۶ – محمد نبی، قومندان نیروهای کشف در نزدیکی قومندانی کهنه در مربوطات شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/11/23م

۴۷ – قومندان پوسته «ملا محمد» در منطقه واندوز ولسوالی ارغسان، قندهار در حمله کشته شد.

2019/11/28م

۴۸ – قومندان پوسته ارغسان «عثمان» در منطقه پل سیمان در مربوطات شهر قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/12/2م

۴۹ – قومندان اردو «خاکسار» در منطقه تپه شوروی ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/3م

۵۰ – قومندان عبدالجبار در منطقه شلغامی ولسوالی میوند، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/7م

۵۱ – قومندان اردو «در محمد» پیش روی استدیوم قندهار در حمله چریکی کشته شد.

2019/12/9م

۵۲  – قومندان سرحدی در منطقه دره سیاه سنگ ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/10م

۵۳  – قومندان پوسته «سیف الله» در منطقه پیرو کلاچی در مربوطات شهر قندهار کشته شد.

2019/12/13م

۵۴ – قومندان باغ در منطقه شرغه ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/23م

۵۵ – قومندان پولاد در منطقه شرغه ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/23م

۵۶  – قومندان پولاد (دوم) در منطقه دره سیاه سنگ ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/23م

۵۷ – قومندان خاکسار در منطقه سرگاو ولسوالی خاکریز، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/24م

۵۸  – محمد عمر، قومندان اردوی محلی در مرکز ولسوالی پنجوایی، قندهار در انفجار کشته شد.

2019/12/26م

—————————

هلمند :

۵۹  – قومندان پوسته پولیس خدای رحم مشهور به شاکر در قریه نورمحمدخان در مربوطات ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کشته شد.

2019/4/13م

۶۰ – قومندان پوسته «عابد» در منطقه پمپ داکتر در بین ولسوالی های گرشگ و سنگین، هلمند از سوی مجاهدین نفوذی کشته شد.

2019/4/14م

۶۱ – قومندان کندک جگرن شیراحمد شاهی در منطقه غربی سی ویک ولسوالی نادعلی، هلمند در یک کمین کشته شد.

2019/4/15م

۶۲ – مسعود، قومندان پولیس ولسوالی ناوه در پهلوی ریاست استخبارات در نزدیکی لشکرگاه، مرکز هلمند در انفجار کشته شد و موترش از بین رفت.

2019/4/17م

۶۳ – قومندان گلاب در منطقه شکرشیلی ولسوالی سنگین، هلمند در حمله کشته شد.

2019/4/20م

۶۴ – قومندان پوسته «مطیع الله» در منطقه سرخدوز ولسوالی ناوه، هلمند در حمله نفوذی کشته شد.

2019/4/20م

۶۵ –قومندان عظیم خان در منطقه شکر شیلی ولسوالی سنگین، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/4/22م

۶۶ – غیاث الدین، قومندان سنگوری ها در منطقه احمدشاهی در مربوطات لشکرگاه، مرکز هلمند در انفجار کشته شد.

2019/5/3م

۶۷  – حبیب بلوچ، قومندان پوسته پولیس در منطقه شمالانی ولسوالی گرمسیر، هلمند در حمله کشته شد.

2019/5/11م

۶۸ – نائب قومندان «توریالی بروت» در منطقه بندر نوزاد در مربوطات ولسوالی گرشک در حمله چریکی کشته شد.

2019/5/13م

۶۹ – حاجی گران، قومندان عمومی شاهراه هلمند – قندهار در دروازه شرقی لشکرگاه کشته شد.

2019/5/16م

۷۰ – عبدالاحد، معاون قومندان امنیه ولسوالی واشیر، هلمند در یک انفجار کشته شد.

2019/5/18م

۷۱  – قومندان پوسته «خاکسار» در منطقه مالگیر ولسوالی گرشک، هلمند کشته شد.

2019/6/15م

۷۲  – قومندان پوسته «اخترمحمد سیپنک» در منطقه مالگیر ولسوالی گرشک، هلمند کشته شد.

2019/6/15م

۷۳ – قومندان پوسته «مجید» در منطقه هزارسپ ولسوالی ناوه، هلمند کشته شد.

2019/6/28م

۷۴ – داود، قومندان سنگوری در نزدیکی مرکز ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در حمله کمین کشته شد.

2019/6/28م

۷۵  – اسد، قومندان اربکی ها در نزدیکی مرکز ولسوالی گرمسیر، هلمند کشته شد.

2019/6/28م

۷۶ – قومندان استخبارات قدرت الله لالی در نزدیکی بازار قاسم در مربوطات ولسوالی مارجه، هلمند نخست زخمی، سپس جان باخت.

2019/7/12م

۷۷  – قومندان سنگوری ها ضیاء الدین در منطقه دشت، بازار قاسم ولسوالی مارجه، هلمند نخست زخمی شد و در روز دوم از بین رفت.

2019/7/13م

۷۸  – میراجان، قومندان پوسته ریگ ریشن در نزدیکی مرکز ولسوالی گرمسیر، هلمند در حمله کمین کشته شد.

2019/8/10م

۷۹ – قومندان فاضل در بازار ولسوالی گرشک ولایت هلمند در انفجار کشته شد.

2019/9/14م

۸۰ – قومندان پوسته «ندیب» در منطقه قلعه سنگ در مربوطات لشکرگاه، مرکز هلمند کشته شد.

2019/8/17م

۸۱ – قومندان پوسته «مبارز» در منطقه یخچال ولسوالی نهرسراج، هلمند در حمله لیزری کشته شد.

2019/8/19م

۸۲ – قومندان پوسته «عزت الله» در منطقه نگاری ولسوالی ناوه کشته شد.

2019/8/26م

۸۳  – قومندان ظالم سنگوری ها حکمت الله در نزدیکی بازار ولسوالی گرشک، هلمند در حمله کشته شد.

2019/8/26م

۸۴ – قومندان حاجی نادر در منطقه سرخدوز ولسوالی ناوه، هلمند در حمله لیزری کشته شد.

2019/8/28م

۸۵ – قومندان ظالم سنگوری ها هستی خان در منطقه تانکانو گودر در مربوطات ولسوالی ناوه، هلمند کشته شد.

2019/8/28م

۸۶ – رحیم، قومندان پولیس در منطقه اوپراتیف ولسوالی ناوه، هلمند در حمله کمین کشته شد.

2019/8/31م

۸۷ – حیدر، قومندان پولیس در منطقه خاری ولسوالی گرمسیر در حمله کمین کشته شد.

2019/8/31م

۸۸ – قومندان اربکی غلام سخی در منطقه چهل متری در حوزه دوم لشکرگاه، مرکز هلمند در حمله چریکی کشته شد.

2019/9/2م

۸۹ – قومندان مجید در منطقه توت شاه ولسوالی واشیر، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/9/18م

۹۰ – دوم سارن نادرخان، آمر اوپراسیون قومندانی امنیه در منطقه کوکه سرای در حوزه دوم لشکرگاه، مرکز هلمند کشته شد.

2019/9/30م

۹۱ – قومندان پوسته «کریاب» در منطقه نری زابر ولسوالی ناوه، هلمند کشته شد.

2019/9/30م

۹۲ – قومندان پوسته «امیرمحمد» در منطقه کوچیان ولسوالی نادعلی، هلمند کشته شد.

2019/10/8م

۹۳  – عبدالسمیع باور، معاون قومندان اکادمی پولیس در مربوطات لشکرگاه، مرکز هلمند در حمله چریکی کشته شد.

2019/10/14م

۹۴ – قومندان پوسته «فاضل» در منطقه چاه انجیر ولسوالی نادعلی، هلمند کشته شد.

2019/10/23م

۹۵ – قومندان پولیس امیرجان در منطقه قلعه کهنه در مربوطات لشکرگاه، مرکز هلمند در حمله چریکی کشته شد.

2019/10/27م

۹۶ – قومندان عزت در نزدیکی منطقه خانه حاجی خان در مربوطات ولسوالی گرشک، هلمند در حمله چریکی کشته شد.

2019/11/14م

۹۷ – قومندان پولیس «سیدگل» در منطقه آب زانوی ولسوالی گرشک، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/11/15م

۹۸ – قومندان پولیس حبیب الرحمن در منطقه نمره های زراعت در مربوطات لشکرگاه، مرکز هلمند در حمله چریکی کشته شد.

2019/11/23م

۹۹ – قومندان شاهراه حبیب الرحمن در مربوطات لشکرگاه در حمله چریکی کشته شد.

2019/11/28م

۱۰۰ – جنرال ظاهرگل مقبل، قومندان لوای دشمن که از مارجه فرار کرده بود در منطقه جرناموی ولسوالی ناوه، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/11/30م

۱۰۱ – قومندان اربکی ها فیض الله در منطقه فقیرانو کَس (کڅ) در مربوطات ولسوالی نهرسراج در انفجار کشته شد.

2019/12/2

۱۰۲ – بسم الله، رئیس ارکان کندک در منطقه کاریز ترکی در مربوطات ولسوالی گرشک، هلمند کشته شد.

2019/12/9م

۱۰۳ – قومندان حکمت الله در منطقه نوی مانده ولسوالی گرشک، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/12/19م

۱۰۴ – قومندان رحمت الله در نزدیکی مرکز ولسوالی ناوه، هلمند در انفجار کشته شد.

2019/12/26م

۱۰۵ –  قومندان پوسته «لالا خان» در منطقه شنه کلی ولسوالی نادعلی، هلمند در حمله کشته شد.

2019/12/27م

۱۰۶  – قومندان پوسته «کاظم بامیانی» در منطقه وزیرو مانده در مربوطات ولسوالی نهرسراج، هلمند در حمله نفوذی کشته شد.

2019/4/15م

………………………..

زابل:

۱۰۷ – قومندان پوسته «فواد» در قریه شربت ولسوالی میزان کشته شد، موتر زرهی او نابود گردید.

/2019/04/16 م ـ

۱۰۸ – وسیم، قومندان پوسته آتش در نزدیک ولسوالی میزان در پهلوی پوسته در اثر انفجار کشته شد

17/4/2019م

۱۰۹ – قومندان ولسوالی شاجوی به نام عاشق الله در منطقه لانجه خیل ولسوالی مذکور در حمله کمین کشته شد.

2019/04/22/

۱۱۰ – قومندان نظری در منطقه لوی کلی ولسوالی شینکی در حین فتح پوسته اربکی ها کشته شد.

/2019/05/03م ـ

۱۱۱ – قومندان کندک دشمن بنام قیس هلمندوال در نزدیکی ولسوالی سیوری کشته شد.

/2019/05/16م ـ

۱۱۲ – محمدعلی، قومندان پوسته بالشت در ولسوالی سیوری در منطقه سینگ در نزدیکی مرکز قلات کشته شد.

/2019/06/07م ــ

۱۱۳ – قومندان امنیه ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بنام عبدالرحمن در حمله کمین کشته شد.

/2019/06/14م ــ

۱۱۴ – قومندان مهم دشمن بنام عبدالستار در منطقه کاکران مربوط مرکز قلات در کشته شد.

/2019/06/30م ــ

۱۱۵ – قومندان کندک ۳ اردو عطاءالله مسعود در نزدیک بازار ولسوالی شاجوی ولایت زابل در حمله کمین کشته شد.

/2019/07/14مـ ــ

۱۱۶ – قومندان تورجان در منطقه سپینی غبرگی مرکز ولایت زابل در حمله کمین کشته شد.

/2019/08/06م ــ

۱۱۷ – قومندان اردو دل آغا در نزدیک مرکز ولسوالی شملزو ولایت زابل در عملیات فتح قرارگاه کشته شد.

/2019/07/29م ــ

۱۱۸ – قومندان دشمن بنام شمشاد در نزدیک بازار ولسوالی شاجوی ولایت زابل در یک درگیری مسلحانه کشته شد.

/2019/10/03م ــ

۱۱۹ – حیدری، قومندان امنیه ولسوالی اتغر ولایت زابل در نزدیک مقر ولسوالی کشته شد.

/2019/11/08/م ــ

۱۲۰ – صحرایی، قومندان امنیه ولسوالی ارغنداب ولایت زابل در یک حمله بزرگ بر مرکز آن ولسوالی کشته شد.

/2019/11/09/م ــ

۱۲۱ – قومندان اردوی محلی ولسوالی شاجوی مشهور به قاری در یک حمله تاکتیکی کشته شد.

/2019/11/11/م ــ

۱۲۲ – قومندان حکیم الله در مربوطات ولسوالی ارغنداب در حمله بر پوسته دشمن کشته شد.

/2019/04/16/ م ــ

————————

سرپل :

۱۲۳ – قومندان محمد رضا در مربوطات ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل کشته شد.

/2019/07/13/م ــ

۱۲۴ – سمیع الله، قومندان شاهراه در مربوطات مرکز ولایت سرپل در شاهراه جوزجان – سرپل کشته شد.

/2019/08/04م ــ

۱۲۵ – قومندان پوسته به نام عبدالوهاب در منطقه خرابه مربوط مرکز ولایت سرپل کشته شد.

/2019/08/25/ م ــ

۱۲۶ – قومندان عبدالرحمن در منطقه کورک مربوط مرکز ولایت سرپل کشته شد.

/2019/09/12/م ــ

۱۲۷ – قومندان اربکی حمزه در مربوطات ولسوالی صیاد ولایت سرپل کشته شد.

/2019/09/10م

۱۲۸ – قومندان اربکی بای جان در منطقه الغن ولسوالی گوسفندی، سرپل کشته شد.

/2019/10/18/م ـ

۱۲۹ – قومندان پوسته به نام قیام الدین در مسیر شاهراه جوزجان وسرپل در مربوطات مرکز کشته شد.

/2019/10/31/م ـ

۱۳۰ – قومندان پوسته «رحمت الله» در منطقه توپخانه ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل کشته شد.

/2019/11/01/م ـ

۱۳۱ – قومندان محمد صادق در منطقه اینگیشکه ولسوالی صیاد، سرپل کشته شد.

/2019/12/14/م ــ

۱۳۲ – قومندان پوسته هاشم در منطقه الغن ولسوالی گوسفندی، سرپل کشته شد.

/2019/12/26/م ــ

۱۳۳ – قومندان مشهور اربکی قاسم خان در نزدیکی مرکز ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل کشته شد.

/2019/06/28م ــ

………………………..

هرات :

۱۳۴ – معاون امنیت ملی دگروال عبدالله خان از اثر عمق زخمهایش در شفاخانه جان باخت، نامبرده مدت یک ماه قبل در داخل محوطه ریاست استخبارات در اثر انفجار زخمی شده بود.

/2019/05/03/م ــ

۱۳۵ – قومندان پوسته «آصف» در منطقه کورت ولسوالی گذره ولایت هرات در حمله بر پوسته کشته شد.

/2019/05/1م ـ

۱۳۶ – معاون پوسته قومندان شفیق نیز در منطقه کورت ولسوالی گذره ولایت هرات کشته شد.

/2019/05/01/م ــ

۱۳۷ – قومندان اربکی عبدالقادر در بازار ولسوالی گلران ولایت هرات کشته شد.

/2019/05/07/م ـ

۱۳۸ – قومندان پوسته بسم الله در منطقه ملوانو بازار کهنه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات کشته شد.

/2019/05/09/م ــ

۱۳۹ – قومندان امیرخان در امتداد سرک عمومی تورغندی در ساحه چهل دختر مربوط ولسوالی چلگزی ولایت هرات کشته شد.

/2019/06/10/م ــ

۱۴۰ – قومندان دادالله در منطقه گنج ولسوالی چلگزی ولایت هرات کشته شد.

/2019/06/10/م ــ

۱۴۱ – داود، قومندان امنیه ولسوالی گلران در نزدیکی بازار مربوط مرکز ولسوالی گلران کشته شد.

/2019/06/26/م ـ

۱۴۲ – قومندان پوسته «فضلو» در منطقه گن آباد ولسوالی اوبه، هرات کشته شد.

/2019/07/01/م ــ

۱۴۳ – قومندان زلمی در مسیر سرک عمومی تورغندی مربوط ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات کشته شد.

/2019/07/03/م ــ

۱۴۴ – قومندان مشهور اربکی قومندان خدایداد در منطقه کشمیرآباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات نخست زخمی و سپس کشته شد.

/2019/07/18/م ــ

۱۴۵ – قومندان سیدک با ۳ قومندان دیگر در منطقه دوازده گردنه ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات کشته شد.

/2019/07/30/م ـ

۱۴۶ – قومندان خان محمد در قریه سلمه ولسوالی چشت ولایت هرات در حمله چریکی کشته شد.

/2019/08/15/م ــ

۱۴۷ – قومندان مهم اربکی ها قومندان کرامت در منطقه کورت ولسوالی گذره ولایت هرات در جنگ کشته شد.

/2019/08/06/مــ

۱۴۸ – شکرالله شاکر، ولسوال ولسوالی زنده جان ولایت هرات در منطقه ترقی ولسوالی مذکور در انفجار ماین کشته شد.

/2019/08/03/م ــ

۱۴۹ –  قومندان سنگوری ها حقیار در منطقه سرایک ولسوالی شیندند ولایت هرات کشته شد.

/2019/08/26/م ــ

۱۵۰ – قومندان مهم اربکی قومندان میرزا در منطقه دیامان ولسوالی شیندند ولایت هرات کشته شد.

/2019/09/4/م ــ

۱۵۱ – قومندان تولی شمس الدین در منطقه صبری ولسوالی اوبه ولایت هرات در حمله کمین کشته شد.

/2019/10/20/م ــ

۱۵۲ – قومندان پوسته «محمد آغا» در منطقه شیدایی مربوط مرکز هرات در حمله چریکی کشته شد.

/2019/10/30/م ــ

۱۵۳ – شراب، قومندان پوستهء جانو در ولسوالی اوبه ولایت هرات در حمله نفوذی کشته شد.

/2019/11/12/م ــ

۱۵۴ – قومندان ارباب عبدالطیف در منطقه صوفی آباد مربوط مرکز ولایت هرات در حمله چریکی کشته شد.

/2019/12/06/م ــ

۱۵۵ – قومندان سید عباس در کرک بالا ولسوالی چشت ولایت هرات کشته شد.

/2019/05/03/

……………………………….

فراه :

۱۵۶ – قومندان سیداحمد در نزدیک بازار ولسوالی انار دره ولایت فراه در یک حمله کشته شد.

/2019/04/25/م ــ

۱۵۷ – قومندان ابراهیم در منطقه پاسک ناوه ولسوالی پرچمن ولایت فراه در نتیجه عملیات کشته شد.

/2019/07/03/م ــ

۱۵۸ – قومندان حمیدالله در منطقه غوجه ولسوالی پرچمن ولایت فراه کشته شد.

/2019/07/03/م ــ

۱۵۹ – قومندان مهم اربکی حکیم در منطقه راباد مربوط مرکز ولایت فراه کشته شد.

/2019/07/02/م ــ

۱۶۰ – بشیر احمد قومندان کندک شش لوای دوم قول اردو ظفر در منطقه نعلک ولسوالی فراه رود ولایت فراه در حمله کمین کشته شد.

/2019/07/22/م ــ

۱۶۱ – قومندان جانان، آمر سمت ننگ آباد در میان باغ پل وباغ نو مربوط مرکز ولایت فراه در حمله چریکی کشته شد.

/2019/08/15/م ــ

۱۶۲ – قومندان پوسته عبدالخالق در منطقه نماینده گی مربوط مرکز ولایت فراه در حمله لیزری کشته شد.

/2019/05/15/ م ــ

۱۶۳ – سمونیار محمد عوض، مدیر امنیت بکوا در منطقه گنج مربوط مرکز ولایت فراه در یک حمله کشته شد.

/2019/08/9/م ــ

۱۶۴ – عبدالرحیم، معاون ولسوال ولسوالی جوین در یک حمله ویژه در ولایت فراه کشته شد.

/2019/08/02/م ــ

۱۶۵ – قومندان اربکی ظاهر در نزدیکی مرکز ولسوالی پرچمن، فراه در یک حمله خاص کشته شد.

/2019/08/16/م ــ

۱۶۷ – قومندان پوسته «متین» در منطقه دوراهی ولسوالی فراه رود، فراه کشته شد.

/2019/08/28/م ــ

۱۶۸ – قومندان دیپو قومندان قیوم در نتیجه حمله بر مرکز ولسوالی پشتکوه ولایت فراه کشته شد.

/2019/09/8/م ــ

۱۶۹ – قومندان قیوم در منطقه گنج آباد ولسوالی بالابلوک ولایت فراه کشته شد.

/2019/09/10/ م ــ

۱۷۰ – قومندان پوسته آنتن عبدالرحیم در منطقه آب خورما ولسوالی فراه رود ولایت فراه کشته شد.

/2019/11/27/م ــ

۱۷۱ – قومندان سلام در چهارراهی مرکز ولایت فراه در حمله کمین کشته شد.

/2019/12/01/م ـ

۱۷۲ – قومندان منصور در چارراهی مرکز ولایت فراه در حمله  کمین کشته شد.

/2019/12/01/م ــ

۱۷۳ – قومندان پولیس میرولی در منطقه پشمکی ولسوالی جوین ولایت فراه در انفجار کشته شد.

/2019/12/6/م ــ

۱۷۴ – قومندان استخبارات دشمن مجید خان در منطقه دروازه دهیک مربوط مرکز ولایت فراه کشته شد.

/2019/12/20/م ــ

۱۷۵ – قومندان صوفی غفار در مربوطات حوزه اول مرکز ولایت فراه در حمله چریکی کشته شد.

/2019/12/24/م ــ

۱۷۶ – جیلانی قومندان پوسته نمبر یک در مربوطات حوزه پنجم مرکز ولایت فراه در حمله نفوذی کشته شد.

/2019/04/15/م ــ

………………………

فاریاب :

۱۷۷ – قومندان محلی شاه محمد در منطقه قلعه صوفی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشته شد.

/2019/02/18/م ــ

۱۷۸ – قومندان گل احمد در مرکز ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب در حمله چریکی کشته شد.

/2019/05/12/م ــ

۱۷۹ – محمد داود، قومندان امنیه ولسوالی گرزیوان در مرکز ولسوالی کشته شد.

/2019/06/30/م ــ

۱۸۰ – قومندان تاغی در منطقه فیض آباد ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب کشته شد.

/2019/07/20/م ــ

۱۸۱ – قومندان حکیم در نزدیک مرکز ولسوالی قرغان ولایت فاریاب کشته شد.

/2019/07/20/م ـ

۱۸۲ – قومندان دیگری دشمن به نام عبدالوهاب نیز در منطقه نزدیک مرکز ولسوالی قرغان ولایت فاریاب کشته شد.

/2019/07/20/م ــ

۱۸۳ – قومندان اربکی نوربابا در منطقه قزل قول ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب کشته شد.

/2019/08/05/م ــ

۱۸۴ – قومندان اربکی عبدالغفور در مرکز ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب نخست زخمی شد و سپس جان باخت.

/2019/08/23/م ـ

۱۸۵ – قومندان اربکی محمد در مرکز ولسوالی گرزیوان کشته شد.

2019/9/1م

۱۸۶ – قومندان شفیق در منطقه بندرشاخ ولسوالی قیصار نخست زخمی و سپس جان باخت.

2019/9/6م

۱۸۷ – قومندان گرگری در منطقه زرشوی ولسوالی پشتونکوت در عملیات کشته شد.

2019/9/19م

۱۸۸ – قومندان زلمی در منطقه قلعه گدای ولسوالی خواجه موسی کشته شد.

2019/10/2م

۱۸۹ – قومندان زین الله در منطقه هندره ولسوالی پشتونکوت کشته شد.

2019/10/5م

۱۹۰ – قومندان پوسته «قربان علی بامیانی» در نزدیکی مرکز ولسوالی قیصار کشته شد.

2019/10/22م

۱۹۱ – قومندان فضل در منطقه چقماق ولسوالی پشتونکوت، فاریاب کشته شد.

2019/10/27م

۱۹۲ – قومندان اردو احسان الله بدخشانی، در مرکز ولسوالی شیرین تگاب، فاریاب کشته شد.

2019/11/12م

۱۹۳ – قومندان نجیب الله قره در منطقه سیدان ولسوالی پشتونکوت کشته شد.

2091/11/19م

۱۹۴ – قومندان بسم الله در منطقه سیدان ولسوالی پشتونکوت کشته شد.

2019/11/19م

۱۹۵ – عقاب، قومندان تولی در منطقه اسلیم ولسوالی جمعه بازار کشته شد.

2019/11/25م

۱۹۶ – قومندان خال محمد در نزدیکی مرکز ولسوالی گرزیوان، فاریاب کشته شد.

2019/11/30م

۱۹۷ – قومندان اردو ذکرالله اندرابی، در مرکز ولسوالی شیرین تگاب کشته شد.

2019/12/2lم

۱۹۸ – قومندان اربکی محمد الله در مرکز ولسوالی دولت آباد کشته شد.

2019/12/23م

۱۹۹ – محمد اکبر، قومندان امنیه ولسوالی المار در مرکز ولسوالی مذکور کشته شد.

2019/12/26م

۲۰۰  – قومندان احمدالله در منطقه هندره ولسوالی پشتونکوت کشته شد.

2019/12/31م

۲۰۱ – قومندان اربکی حبیب در مرکز ولسوالی گرزیوان، فاریاب کشته شد.

2019/12/31م

۲۰۲ – یک قومندان در مرکز ولسوالی دولت آباد، فاریاب در درگیری کشته شد.

2019/4/15م

………………………………

بادغیس :

۲۰۳ – حمیدالله شرابی، قومندان تولی عساکر کماندو در منطقه اکازی ولسوالی مرغاب، بادغیس کشته شد.

2019/5/10

۲۰۴ – جنرال دوست محمد عزیزیار در منطقه دلامان در مربوطات قلعه نو، مرکز بادغیس در یک حمله کشته شد.

2019/5/28م

۲۰۵ – قومندان صدیق در منطقه دلامان در مربوطات قلعه نو، مرکز بادغیس کشته شد.

2019/5/28م

۲۰۶ – قومندان مهم دشمن عبدالاحد در منطقه دلامان، در مربوطات قلعه نو در حمله ناگهانی کشته شد.

2019/5/28م

۲۰۷ – عبدالبصیر اندرابی، قومندان قطعه دشمن در ولسوالی مرغاب، بادغیس حمله هاوان کشته شد.

2019/6/4م

۲۰۸ – رئیس ارکان بشیر در مربوطات قلعه نو، مرکز بادغیس در یک حمله کشته شد.

2019/6/9م

۲۰۹ – محمد صادق، آمر کندک دشمن در نزدیکی مرکز ولسوالی قادس کشته شد.

2019/6/12م

۲۱۰ – تورسن اندرابی، قومندان نیروهای کماندو در منطقه میده قل ولسوالی آبکمری، بادغیس در یک حمله کشته شد.

2019/7/16م

۲۱۱ – قومندان پوسته «عبدالعزیز» در نزدیکی مرکز ولایت بادغیس در عملیات فتح پوسته کشته شد.

2019/9/4م

۲۱۲ – قومندان پوسته «علی احمد» در منطقه غرغاچ ولسوالی مقر، بادغیس در جریان عملیات فتح پوسته کشته شد.

2019/9/8م

۲۱۳  – قومندان اربکی عبدالخالق، در بازار ولسوالی سنگ آتش در یک حمله تاکتیکی کشته شد.

2019/9/21م

۲۱۴ – قومندان عثمان در نزدیکی مرکز ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته شد.

2019/9/29م

۲۱۵  – قومندان یرغل در منطقه قرچقی ولسوالی قادس کشته شد.

2019/10/6م

۲۱۶ – ذبیح اعظمی، قومندان استخبارات در منطقه ده گرم ولسوالی جوند، بادغیس کشته شد.

2019/12/16م

۲۱۷  – قومندان تولی محمد رحمانی در ولسوالی مرغاب، بادغیس کشته شد.

2019/4/13م

———————-

ارزگان :

۲۱۸ – قومندان سنگر در نزدیکی مرکز ولسولی چهارچینو کشته شد.

2019/8/11م

۲۱۹ – قومندان پوسته «غراب» در منطقه قلعه راغ ولسوالی چوره در عملیات فتح پوسته کشته شد.

2019/8/4م

۲۲۰ – قومندان ذبیح الله در منطقه سرکمربند ولسوالی چوره، ارزگان کشته شد.

2019/9/29م

۲۲۱ – قومندان قطعه داد مولا در منطقه نچین در مربوطات مرکز ارزگان، در حمله لیزری کشته شد.

2019/10/5م

۲۲۲ – قومندان پوسته «اکبر بادشاه» در منطقه پای ناوه در مربوطات ترینکوت، مرکز ارزگان کشته شد.

2019/10/23م

۲۲۳ – قومندان قطعه سردار ولی در نزدیکی مرکز ولسوالی چوره، ارزگان کشته شد.

2019/11/13م

۲۲۴ – قومندان عبدالباری در منطقه قلعه مرچی ولسوالی دهراودد، ارزگان در انفجار کشته شد.

2019/11/20م

۲۲۵ – قومندان نقیب مشهور به خر در نزدیکی مرکز ولسوالی چهارچینو در اثنای درگیری کشته شد.

2019/8/11م

———————–

غور :

۲۲۶ – قومندان قطعه عملیاتی ولایت غور فقیر احمد در منطقه کروی لیلای ولسوالی شهرک در حمله کمین کشته شد.

2019/4/13م

۲۲۷ – صباح اندرابی، قومندان کندک دشمن در منطقه سومک ولسوالی دولتیار، غور کشته شد.

2019/6/5م

۲۲۸ – قومندان پوسته «عبدالقادر» در منطقه اشترخان در مربوطات فیروزکوه، مرکز غور نخست زخمی شد و سپس جان باخت.

2019/7/30م

۲۲۹ – قومندان سه پوسته «رقیب» در منطقه نیلی ولسوالی تیوری ولایت غور کشته شد.

2019/7/30م

————————

دایکندی :

۲۳۰ – قومندان پوسته «شیر» در منطقه زین دره ولسوالی پاتو ولایت دایکندی کشته شد.

2019/5/12م

۲۳۱ – قومندان قرارگاه «گوش نخورد» در منطثه دشت بالای ولسوالی کجران، دایکندی کشته شد.

2019/6/28 م

۲۳۲ – قومندان تازه گل در منطقه دره سیدان ولسوالی گیزاب در حمله لیزری کشته شد.

2019/9/7م

۲۳۳ – قومندان زلمی نیز در منطقه دره سیدان ولسوالی گیزاب در حمله لیزری کشته شد.

2019/9/7م

۲۳۴ – قومندان پوسته «عمرشاه» در منطقه سنگ شیخ ولسوالی گیزاب در حمله نفوذی کشته شد.

2019/11/25م

۲۳۵ – قومندان پوسته «محمدشاه بروتی» در منطقه زین دره ولسوالی پاتو کشته شد.

2019/5/12م

————————

نیمروز :

۲۳۶ – جاوید، قومندان پوسته شین غزی در منطقه راکن پای ولسوالی دلارام، نیمروز کشته شد.

2019/6/11م

۲۳۷ – قومندان اردو علی ناصر در منطقه مینوی مرکز ولایت نیمروز در یک حمله کشته شد.

2019/10/25م

———————–

بغلان :

۲۳۸ــ  فواد عطایی، قومندان شاهراه در مسیر عمومی کابل – شمال در منطقه کیله گی ولسوالی دوشی کشته شد.

2019/1/7

۲۳۹- قومندان اربکی ها بوره کی در منطقه حسن تال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته شد.

2019/3/28

۲۴۰ – قومندان سید اکبر در منطقه زنگی ولسوالی بورکه ولایت بغلان کشته شد.

2019/3/16

۲۴۱ – قومندان شیر محمد در منطقه زنگی ولسوالی بورکه ولایت بغلان کشته شد.

2019/3/16

۲۴۲ – قومندان پوسته «اصغر» در منطقه ابراهیم خیل ولسوالی پلخمری کشته شد.

2019/4/14

۲۴۳- قومندان ظاهر در منطقه کوه گدایی ولسوالی نهرین ولایت بغلان کشته شد.

2019/6/29

۲۴۳ – قومندان صلاح الدین، در منطقه کوه گدایی ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/6/29

۲۴۴ – قومندان مدیر عبدالله در منطقه کوه گدایی ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/6/29

۲۴۵ – قومندان کندک «بابازی» در منطقه جنگل باغ در شاهراه کابل – قندوز در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/7/2

۲۴۶ – قومندان مهم معلم روف اندرابی در منطقه بند دوی شهر پلخمری کشته شد.

2019/9/1

۲۴۷ – فهیم، قومندان بلوک در قومندانی امنیه ولایت تخار در منطقه چهارشنبه تپه ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/7/24

۲۴۸ –قومندان پولیس ضابط خلیل در منطقه شهرکهنه در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/7/25

۲۴۹ – قومندان بلوک وزیراحمد مشهور به تاش در مربوطات ولسوالی جلگه ولایت بغلان کشته شد.

2019/7/28

۲۵۰ –قومندان سید رحمان در منطق شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/10/15

۲۵۱- قومندان سردار در منطقه چرخاب ولسوالی نهرین، بغلان کشته شد.

2019/10/27

۲۵۲- قومندان محب در منطقه چرخاب ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/10/27

۲۵۳ – قومندان رازق در منطقه چرخاب ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/10/27

۲۵۴- قومندان بلوک داود در منطقه زرد سنگ ولسوالی دوشی کشته شد.

2019/12/7

۲۵۵ – بابا افضل، قومندان امنیه ولسوالی ورسج ولایت تخار در منطقه بلفی کوتل ولسوالی جلگه کشته شد.

2019/11/15

۲۵۶ – قومندان لایق در منطقه کودخیل ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/12/7

۲۵۷ – قومندان تولی رحمت الله در منطقه چشمه جینگان ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان کشته شد.

2019/11/10

۲۵۸ – عبدالکریم خوستی مشهور به کریم گاو، قومندان کندک قطعه ریزرف در منطقه خلازیی ولسوالی پلخمری کشته شد.

2019/12/27

۲۵۹ – قومندان حکمت الله در منطقه شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/7/7

۲۶۰ – فهیم اندرابی، قومندان شاهراه در منطقه چشمه شیر ولسوالی پلخمری کشته شد.

2019/7/3

۲۶۱ – احمد خالد، آمر استخباراتی قوای هوایی بلخ، در منطقه سرخ کوتل شاهراه کابل – بلخ در مربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان کشته شد.

2019/4/14

۲۶۲ – قومندان اربکی میر احمد در منطقه حسن تال ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد.

2019/8/12

۲۶۳- دو قومندان دشمن «چال و نور حمید» در مرکز ولسوالی بورکه کشته شدند.

2019/5/3

۲۶۴ – قومندان حسیب الله اندرابی، در حملات فدایی بر قومندانی امنیه در مرکز ولایت بغلان کشته شد.

2019/5/5

۲۶۵ – قومندان غیور در منطقه تلی ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/10/5

۲۶۶ – قومندان نور محمد در منطقه ساکه ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/10/5

۲۶۷ – قومندان خیبر در منطقه ساکه ولسوالی نهرین کشته شد

2019/10/5

۲۶۸ – قومندان نصرت در منطقه تلی ولسوالی نهرین کشته شد.

2019/10/5

۲۶۹ – قومندان وحشی به نام نور در مربوطات حوزه سوم شهر پلخمری کشته شد.

2019/4/18

۲۷۰- عبدالغفور محمود، معاون استخبارات بغلان در منطقه کیله گی ولسوالی دوشی کشته شد.

2019/5/12

۲۷۱ – قومندان ظالم نذیر اندرابی در منطقه کیله گی ولسوالی دوشی کشته شد.

2019/9/25

…………………………

بدخشان  :

۲۷۲ – حفیظ، قومندان عمومی اربکی های ازغنجخواه در جریان فتح ولسوالی مذکور کشته شد.

2019/3/29

۲۷۳ – قومندان ضابط ذبیح در مرکز ولسوالی ارغنجخواه کشته شد.

2019/3/29

۲۷۴ – قومندان بلوک محفوظ در درگیری های مناطق یباب و سوچ در مربوطات ولسوالی جرم کشته شد.

2019/4/14

۲۷۵ – قومندان انور در منطقه ترناب ولسوالی کشم ولایت بدخشان کشته شد.

2019/10/17

۲۷۶ – قومندان جمیل در منطقه واخل ولسوالی وردوج کشته شد.

2019/10/18

۲۷۷ –عبدالهادی، قومندان عمومی اربکی ها در منطقه نوآباد ولسوالی درایم کشته شد.

2019/7/13

۲۷۸- قومندان یعقوب در منطقه بای صغر ولسوالی راغستان کشته شد.

2019/8/5

۲۷۹ – قومندان نذیر در بازار ولسوالی یمگان ولایت بدخشان در حمله تاکتیکی کشته شد.

2019/11/8

۲۸۰ – قومندان حافظ در منطقه کرز ولسوالی ولایت بدخشان کشته شد.

2019/4/29

۲۸۱ – قومندان کندک سمیع الله شیرزاد، در منطقه خدستک ولسوالی راغستان کشته شد.

2019/5/9

۲۸۲ – قومندان تولی شهاب الدین در منطقه خدستک ولسوالی راغستان کشته شد.

2019/5/9

۲۸۳ – قومندان عظیم در منطقه زرندآب ولسوالی راغستان کشته شد.

2019/10/26

۲۸۴ – قومندان تولی عبدالرحیم در منطقه دانشمندان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان کشته شد.

2019/5/13

۲۸۵ – قومندان بلوک عبدالرفیع در منطقه دره پشکان ولسوالی جرم ولایت بدخشان کشته شد.

2019/6/20

۲۸۶ – قومندان اربکی عبدالله در منطقه ظلم آباد ولسوالی خاش در حمله نفوذی کشته شد.

2019/6/21

۲۸۷ – قومندان بازمحمد در منطقه آبجین ولسوالی وردوج کشته شد.

2019/9/18

۲۸۸ – قومندان نجم الله در منطقه آبجین ولسوالی وردوج کشته شد.

2019/9/18

۲۸۹ – قومندان آصف در منطقه دهن آب خستک ولسوالی جرم کشته شد.

2019/9/21

۲۹۰ – قومندان وحشی عبدالستار در منطقه انگاریان ولسوالی شهر بزرگ کشته شد.

2019/9/23

۲۹۱ – قومندان تولی گل احمد در منطقه پل تیزآب بین ولسوالی زیباک و وردوج کشته شد.

2019/8/28

۲۹۲ – قومندان قطعه  سید محمد نائل در منطقه نوآباد ولسوالی ارگو کشته شد.

2019/6/24

۲۹۳ – قومندان اربکی عبدالمنان در منطقه ترنگ ولسوالی وردوج کشته شد.

2019/12/5

۲۹۴ – قومندان اکبر سگ در جریان عملیات در مناطق کورخو و پست کیپ ولسوالی شهدا کشته شد.

2019/6/18

۲۹۵- قومندان جمالک در منطقه تنگی شاخ دهن ولسوالی جرم کشته شد.

2019/10/10

……………………………..

قندوز :

۲۹۶ – قومندان امان الله زری، استاد اکادمی نظامی در بندر امام صاحب مربوطات مرکز قندوز کشته شد.

2019/1/27

۲۹۷ – قومندان وحشی خیر مالی در نزدیک مرکز ولسوالی قلعه زال، قندوز کشته شد.

2019/3/7

۲۹۸ – قومندان مهم دشمن سیدآغا در منطقه ایشانتوب ولسوالی خان اباد، قندوز کشته شد.

2019/3/7

۲۹۹ – یک قومندان وحشی (جاپان) در زاخیل در مربوطات مرکز قندوز کشته شد.

2019/3/8

۳۰۰ – قومندان حکمت در منطقه شینواری مربوطات مرکز ولایت قندوز کشته شد.

2019/10/9

۳۰۱ – قومندان فرید قرقره در منطقه مسکین آباد مربوطات مرکز ولایت قندوز کشته شد.

2019/11/5

۳۰۲ – ضابط شیر، قومندان یک پوسته در منطقه چهارتوت مربوطات ولسوالی خان اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/7/19

۳۰۳ – قومندان روح الله در منطقه باغ میری  مربوطات مرکز ولایت قندوز کشته شد.

2019/11/30

۳۰۴ – الطاف، قومندان بلوک در منطقه ارباب خلیل ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشته شد.

2019/11/19

۳۰۵ – قومندان اکبر در منطقه بندر قندوز ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز کشته شد.

2019/11/24

۳۰۶ – قومندان عمرخونی در بندر قندوز ولسوالی دشت ارچی، قندوز کشته شد.

2019/11/24

۳۰۷ – قومندان احمدشاه در مربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز کشته شد.

2019/12/3

۳۰۸ – قومندان قدوس در مربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز کشته شد.

2019/12/3

۳۰۹ – قومندان ظاهر در منطقه جوی بیگم ولسوالی امام صاحب، قندوز کشته شد.

2019/12/5

۳۱۰ – قومندان رسول در منطقه جوی بیگم ولسوالی امام صاحب، قندوز کشته شد.

2019/12/5

۳۱۱ – قومندان اربکی حضرت شاه در نزدیک پمپ تیل بشیربای ولسوالی علی آباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/4/15

۳۱۲ – قومندان نعمت الله درمنطقه قشلاق اسماعیل ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز طی یک حمله نفوذی کشته شد.

2019/4/17

۳۱۳ – قومندان سلام در منطقه خواجه پیسته مربوطات ولسوالی خان اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/11/13

۳۱۴ – قومندان بابا نظر در یک حمله تکتیکی در بازار ولسوالی علی اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/4/29

۳۱۵ – قومندان سیدحبیب درمنطقه چهارسری ولسوالی خان اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/9/24

۳۱۶ – قومندان اسلام در منطقه قومسای ولسوالی دشت ارچی، قندوز کشته شد.

2019/8/22

۳۱۷ – قومندان غفور در منطقه تاجیکان ولسوالی امام صاحب، قندوز کشته شد.

2019/9/9

۳۱۸ – قومندان ذبیح در منطقه تاجیکان ولسوالی امام صاحب، قندوز کشته شد.

2019/9/9

۳۱۹ – جلیل، قومندان مهم دشمن هنگام فتح ولسوالی قلعه زال، قندوز کشته شد.

2019/9/9

۳۲۰ – زلمی، قومندان عساکر کماندوی دشمن در تخار، درمنطقه سرک نو ولسوالی خان اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/8/7

۳۲۱ – عبدالوهاب، قومندان قراول قومندانی امنیه در شهر کهنه ولایت قندوز طی حمله نفوذی کشته شد.

2019/6/23

۳۲۲ – قومندان کریم زلزله درمنطقه چهارتوت ولسوالی خان اباد، قندوز کشته شد.

2019/6/4

۳۲۳ – جلال الدین، قومندان بلوک دشمن در منطقه آب فروش ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشته شد.

2019/7/12

۳۲۴ – قومندان مومند اربکی در منطقه آب فروش ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشته شد.

2019/7/12

۳۲۵ – ابراهیم بوشکه، قومندان ظالم پوسته دشمن در منطقه بندر خان اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/7/3

۳۲۶ – قومندان غفار در منطقه دو راهی بندر شیرخان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشته شد.

2019/5/19

۳۲۷ – قومندان رقیب در منطقه چهارتوت ولسوالی خان اباد ولایت قندوز طی حمله بر پوسته عساکر کمکی کشته شد.

2019/5/27

۳۲۸ – قومندان مرجان در منطقه چهارتوت ولسوالی خان اباد، قندوز کشته شد.

2019/5/27

۳۲۹ – قومندان عبدالعزیز  درمنطقه چهارتوت ولسوالی امام صاحب، قندوز کشته شد.

2019/5/27

۳۳۰ – سیدعالم اندرابی، قومندان امنیه ولسوالی علی اباد ولایت قندوز در منطقه عرض بیگی آن ولسوالی کشته شد.

2019/10/22

۳۳۱ – امیر محمود، قومندان عمومی اربکی ها درمنطقه عرض بیگی ولسوالی علی اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/10/22

۳۳۲ – قومندان شربت خان در منطقه عرض بیگی ولسوالی علی اباد، قندوز کشته شد.

2019/10/22

۳۳۳ – قومندان ارباب خوشحال درمنطقه عرض بیگی ولسوالی علی اباد ولایت قندوز کشته شد.

2019/10/22

۳۳۴ – قومندان سیدمراد در منطقه عرض بیگی ولسوالی علی اباد، قندوز کشته شد.

2019/10/22

۳۳۵ – پدرکش، قومندان وحشی دشمن در منطقه چهارچنار ولسوالی چهاردره ولایت قندوز کشته شد.

2019/5/30

۳۳۶ – سرورحسینی سخنگوی، قومندان امنیه قندوز در چوک مرکزی شهر قندوز کشته شد.

2019/8/31

………………………..

غزنی :

۳۳۷ – قومندان پوسته «اکبرجان» در بازار ولسوالی مقر ولایت غزنی کشته شد.

2019/1/5

۳۳۸ – نجیب الرحمن، آمر حوزه سوم در منطقه خدایداد در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/3/29

۳۳۹ – قومندان پوسته «غازی خان» در منطقه خدایداد در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/3/29

۳۴۰ – عبدالقهار، قومندان وحشی دشمن در منطقه بهاء الدین ولسوالی مقر کشته شد.

2019/1/14

۳۴۱ – قومندان اسلم در منطقه شنه رود در نزدیکی مرکز ولسوالی مقر کشته شد.

2019/4/2

۳۴۲ – قومندان پذیر در منطقه زرگری در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/4/10

۳۴۳ – قومندان شاپور بختیار، استاد پولیس در قومندانی امنیه در منطثه شهرک مهاجرین در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/4/14

۳۴۴ – جمعه گل، مسئول استخبارات ولسوالی نقلی شلگر در نزدیکی هوتل خراسان در مربوطات شهر غزنی کشته شد.

2019/5/19

۳۴۵ – قومندان عبدالمقیم بخشی در منطقه شهباز در مرکز غزنی کشته شد.

2019/8/6

۳۴۶ – قومندان داود در منطقه سپنده در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/8/13

۳۴۷ – قومندان سلام در نزدیکی ساختمان ولسوالی مقر کشته شد.

2019/9/11

۲۴۸ – قومندان اربکی ها عبدالله در نزدیکی مرکز ولسوالی گیلان کشته شد.

2019/9/12

۳۴۹ – قومندان غفار در منطقه قلعه جوز در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/7/9

۳۵۰ – جنرال عبدالمبین مجتبی، قومندان لوای سوم عساکر کماندو در نزدیکی مرکز ولسوالی قره باغ کشته شد.

2019/7/17

۳۵۱ – قومندان پوسته «نور محمد» در منطقه خونیان ولسوالی قره باغ کشته شد.

2019/9/2

۳۵۲ – نیاز محمد، قومندان قطعه  در منطقه تاسنگ ولسوالی ده یک ولایت غزنی کشته شد.

2019/12/25

۳۵۳ – تورن کاظم، قومندان عمومی اربکی های ولسوالی ناهور در منطقه قلعه شهاده در مربوطات مرکز غزنی کشته شد.

2019/5/21

۳۵۴ – قومندان بابک در منطقه لاریان ولسوالی مقر کشته شد.

2019/5/11

۳۵۵ – حافظ، قومندان ظالم و مشهور دشمن در منطقه شاخوگ ولسوالی ده یک کشته شد.

2019/6/14

۳۵۶ – قومندان کندک ضیاء الدین سالنگی در منطقه چهاربرجه ولسوالی خواجه عمری کشته شد.

2019/6/11

۳۵۷ – صالح محمد، قومندان امنیه ولسوالی ده یک در اثنای فتح قومندانی امنیه کشته شد.

2019/6/28

۳۵۸ – قادرشاه، قومندان امنیه ولسوالی خوگیانی در منطقه کاریز مرکز غزنی کشته شد.

2019/6/27

۳۵۹ – قومندان کماندوها عطاء الله در اثنای عملیات در مناطق خشک و قلعه جوز، مرکز غزنی کشته شد.

2019/6/19

۳۶۰ – امان الله ابراهیمی، قومندان امنیه ولسوالی نقلی رشیدان در منطقه پل فولاد ولسوالی جغتو کشته شد.

2019/11/26

۳۶۱ – قومندان احمدشاه در منطقه پشتون آباد در مربوطات مرکز ولایت غزنی کشته شد.

2019/12/6

۳۶۲ – سمیع الله، قومندان امنیه ولسوالی خوگیانی در منطقه کاریز، مرکز غزنی کشته شد.

2019/7/26

۳۶۳ – قومندان نعمت الله در منطقه قلعه سرفراز ولسوالی آب بند ولایت غزنی کشته شد.

2019/7/28

۳۶۴ – برات، قومندان ظالم و مشهور دشمن در منطقه مدو ولسوالی مقر کشته شد.

2019/8/20

۳۶۵ – قومندان محب الله اتل، در منطقه شیخ اجل در مربوطات مرکز ولایت غزنی کشته شد.

2019/11/14

………………………….

بلخ :

۳۶۶ – قومندان میر احمد خان، در منطقه گورتپه ولسوالی چهاربولک، بلخ کشته شد.

1/4/2019

۳۶۷ – قومندان دیوانه، در منطقه گورتپه ولسوالی چاربولک، بلخ کشته شد.

1/4/2019

۳۶۸ – قومندان امام الدین در منطقه تیمورک ولسوالی چهاربولک، بلخ کشته شد.

9/4/2019

۳۶۹ – قومندان کاکر در ساحه شیخ سردره ولسوالی کشنده، بلخ کشته شد.

10/4/2019

۳۷۰ – قومندان عنایت در ساحه خوریک ولسوالی کشنده ولایت بلخ کشته شد.

10/4/2019

۳۷۱ – قومندان نورمحمد ترکی در ساحه بنگله ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

16/4/2019

۳۷۲ – قومندان عبدالوهاب در ساحه بنگله ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

16/4/2019

۳۷۳ – قومندان ولی در مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شد.

2019/1/29

۳۷۴ – قومندان نجیب گاو در منطقه سرآسیاب ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

2019/2/16

۳۷۵- قومندان اسد در منطقه سرآسیاب ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

2019/2/16

۳۷۶ –  قومندان سردار در ساحات شهاب عربی ساحات چمتال بلخ کشته شد.

2019/2/10

۳۷۷ – قومندان حسین در منطقه آسیا خان ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شد.

2019/3/7

۳۷۸ – قومندان حکیم اربکی در شوربلاق ولسوالی چهارکینت، بلخ کشته شد

2019/2/25

۳۷۹ – غلام رسول، قومندان پوسته در ولسوالی کشنده بلخ کشته شد.

۳۸۰ – قومندان کریم در منطقه سبزکار ولسوالی چهاربولک، بلخ کشته شد

2019/2/28

۳۸۱ – قومندان قاسم در ساحه هیواد ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شد

2019/3/9

۳۸۲ – قومندان شیخ اربکی در منطقه غوندان ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شد

2019/3/26

۳۸۳ – قومندان اسد الله وحشی در ساحات ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در حمله بر قطار کاروان دوستم کشته شد

2019/3/31

۳۸۴ – قومندان عصمت الله در منطقه شیخان ولسوالی شولگر، بلخ کشته شد.

2019/4/2

۳۸۵ – قومندان دلاور در منطقه شیخان ولسوالی شولگر، بلخ کشته شد.

2019/4/2

۳۸۶ – قومندان جلیل در منطقه بالا حصار ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شد.

2019/4/5

۳۸۷ – قومندان نظرگل در ساحات امام بکر ولسوالی دهدادی ولایت بلخ کشته شد

2019/4/26

۳۸۸ – قومندان پوسته محمد ایاز در منطقه کجی ولسوالی چمتال بلخ کشته شد

2019/11/14

۳۸۹ – کور اسد، قومندان اربکی در منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ  کشته شد.

2019/11/18

۳۹۰ – قومندان اکبر اربکی در ساحات سرمنگ ولسوالی شولگر بلخ کشته شد.

2019/11/18

۳۹۱ – قومندان حسن دیوانه در ساحه سمرقندیان ولسوالی بلخ کشته شد

2019/11/22

۳۹۲ – قومندان یوسف در منطقه ناقلین پایین ولسوالی کشنده، بلخ کشته شد.

2019/12/29

۳۹۳ – محمد خان احمدی، قومندان قطعه در منطقه صافیان ولسوالی شولگر، بلخ کشته شد

2019/12/7

۳۹۴ – قومندان نورمحمد در ساحه دروازه شهیدان شهر مزارشریف کشته شد.

2019/7/8

۳۹۵ – قومندان جبار در منطقه دل مرغ ولسوالی زارع ولایت بلخ کشته شد.

2019/7/25

۳۹۶ – عیسی خان، قومندان کندک در مرکز ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شد.

2019/7/24

۳۹۷ – قومندان جلال در ساحه میرقاسم ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

2019/7/28

۳۹۸ – قومندان عبدالاحد در ساحه دشت شور ولسوالی نهر شاهی بلخ کشته شد.

2019/8/23

۳۹۹ – قومندان حکمت در ساحه نوآباد ولسوالی شولگر بلخ کشته شد.

2019/7/29

۴۰۰ – قومندان زکی در منطقه نوآباد ولسوالی شولگر ولایت بلخ کشته شد.

2019/7/29

۴۰۱ – سراج، قومندان پوسته در ساحه تازه آریق ولسوالی کلدار ولایت بلخ کشته شد.

2019/8/1

۴۰۲ – عطا محمد، قومندان تولی در منطقه ثوریان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ کشته شد

2019/8/3

۴۰۳ – عصمت الله سالنگی، قومندان امنیه ولسوالی زارع که در حین فتح ولسوالی مذکور زخمی شده بود، کشته شد

2019/10/5

۴۰۴ – قومندان عبدالرزاق در منطقه شوربلاق ولسوالی چهارکینت ولایت بلخ کشته شد.

2019/10/6

۴۰۵ – نورمحمد، قومندان پوسته در ساحه بالاحصار ولسوالی بلخ  کشته شد

2019/10/12

۴۰۶ – محمد، قومندان اربکی در ساحه بابا عوض ولسوالی شولگر بلخ کشته شد

2019/10/14

۴۰۷ – قومندان امنیه ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ کرام الدین کشته شد.

2019/11/6

۴۰۸ – قومندان لوا عبدالودود در مرکز شهر مزار شریف کشته شد.

2019/5/1

۴۰۹ – قومندان خال محمد در ساحه قربای حوض ولسوالی کشنده، بلخ کشته شد.

2019/5/7

۴۱۰ – قومندان وحشی عبدالقیوم در منطقه تندورک ولسوالی چهارکینت، بلخ کشته شد.

2019/6/28

۴۱۱ – قادر قومندان پوسته در ساحه اروزگانیان ولسوالی چمتال بلخ کشته شد.

2019/5/17

۴۱۲ – قومندان عطا محمد در ساحه سبزی کار ولسوالی چهار بولک بلخ کشته شد.

2019/5/24

۴۱۳ – قومندان شیرخان در ساحه سبز کار ولسوالی چهار بولک کشته شد.

2019/5/24

۴۱۴ – قومندان محمد گل در ساحه بلوچ ولسوالی زارع کشته شد.

2019/6/27

۴۱۵ – شاه رحمان قومندان کندک در ساحه خان آباد ولسوالی چهاربولک، بلخ کشته شد.

2019/6/20

۴۱۶ – جلیل قومندان وحشی در منطقه دهشان ولسوالی دولت آباد بلخ کشته شد.

2019/5/30

۴۱۷ – قومندان ظالم گل محمد در ساحه کلدار کهنه ولسوالی کلدار بلخ کشته شد.

2019/6/13

۴۱۸ – غلام سخی قومندان پوسته در ساحه جرخشک ولسوالی کشنده بلخ کشته شد.

2019/6/8

۴۱۹ – قومندان شیر محمد اربکی در نزدیکی مرکز ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شد.

2019/6/16

…………………………….

لغمان :

۴۲۰ – طوفان قومندان پوسته در ساحه نوره مرکز مهترلام لغمان در داخل پوسته اش کشته شد

2019/1/24

۴۲۱ – قومندان مقیم در ساحه حاجی آباد ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان کشته شد

2019/2/11

۴۲۲ – ملک قومندان اربکی، در ساحه ترنگ ولسوالی علیشنگ لغمان کشته شد

2019/2/1

۴۲۳ – قومندان ظالم میرآغا در ساحه حاجی آباد ولسوالی علیشنگ کشته شد

2019/2/28

۴۲۴ – قومندان وحشی لعل محمد که به لدو مشهور بود در ساحه گنجور ولسوالی علیشنگ لغمان کشته شد

2019/3/26

۴۲۵ – قومندان شریف جان در ساحه مورا ولسوالی دولت شاه لغمان کشته شد.

2019/4/2

۴۲۶ – عارف سادات، قومندان امنیه ولسوالی علینگار  ولایت بلخ در نزدیکی مرکز ولسوالی مذکور کشته شد.

2019/5/7

۴۲۷ – لعل میر، قومندان تولی در نزدیکی مرکز ولسوالی علینگار، لغمان کشته شد.

2019/5/7

۴۲۸ – ننگیالی قومندان پوسته در ساحه اسلام آباد ولسوالی علیشنگ، لغمان کشته شد.

2019/6/10

۴۲۹ – قومندان نواب در ساحه اسلام آباد ولسوالی علیشنگ لغمان کشته شد.

10 /6/ 2019

۴۳۰ – امین لیونی قومندان وحشی در ساحه میدانی مهترلام مرکز لغمان کشته شد

2019/6/10

۴۳۱ – پردیسی قومندان اربکی در ساحه سلطان مهترلام مرکز لغمان کشته شد

2019/5/13

۴۳۲ – قدیر قومندان وحشی پوسته در منطقه اسلام آباد ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان کشته شد.

…………………………..

سـمنگان :

۴۳۳ – قومندان نیک محمد در منطقه پشت بند ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان کشته شد.

2019/5/11

۴۳۴ – قومندان ظالم به نام دور در منطقه سرخ قلعه ولسوالی روی دوآب، سمنگان کشته شد.

2019/6/25

۴۳۵ – قومندان اربکی اسدالله در منطقه گوله ولسوالی دره صوف، سمنگان کشته شد.

2019/7/10

۴۳۶ – قومندان داود در منطقه تیخونک در مربوطات مرکز سمنگان کشته شد.

2019/7/27

۴۳۷ـــ قومندان معراج در منطقه تیخونک در مربوطات مرکز ولایت سمنگان کشته شد.

2019/7/27

—————————-

کاپیسا :

۴۳۸ – خالد نجرابی، قومندان وحشی دشمن در منطقه نظام خیل دره افغانیه ولسوالی نجراب کشته شد.

2019/5/6

۴۳۹ – قومندان وحشی اربکی ها ذبیح در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/5/11

۴۴۰ – فضل الحق، قومندان یک پوسته در دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/7/23

۴۴۱ – قومندان وحشی عبدالمالک در ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/11/5

۴۴۲ – عظیم، قومندان عمومی اربکی های ولسوالی اله سای در منطقه عیسی خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/12/23

۴۴۳ – تراب، قومندان ظالم  دشمن در منطقه قورغل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/10/21

۴۴۴ – قومندان پتان در داخل قرارگاه اش در منطقه جنگلی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با سلاح لیزری کشته شد.

2019/5/28

۴۴۵ – یک قومندان وحشی شیرزاد در داخل پوسته اش درمربوطات مرکز ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا طی حمله نفوذی کشته شد.

2019/7/30

۴۴۶ – قومندان خالد در منطقه جرفیروز خارج دره ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد.

2019/6/9

—————————

پکتیکا :

۴۴۷ــ ایوب تندر، قومندان امنیه ولسوالی برمل در منطقه قریب الدین ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/6/19

۴۴۸ – قومندان شیخ در منطقه محمد حسن ولسوالی خیرکوت، پکتیکا کشته شد.

2019/10/8

۴۴۹ – بازخان، قومندان امنیه ولسوالی یوسف خیل در نزدیک بازار کهنه ولسوالی مذکور کشته شد.

2019/6/28

۴۵۰ – قومندان ظالم اربکی حنیف گل مشهور به حفی در نزدیکی بازار ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/5/22

۴۵۱ – قومندان پولیس عبدالرحمن در منطقه مرجانی ولسوالی وازیخوا کشته شد.

2019/6/11

۴۵۲ – قومندان علی درمنطقه سرحوضه ولسوالی سرحوضه، پکتیکا کشته شد.

2019/6/25

۴۵۳ – حبیب، قومندان اربکی های وازیخوا  در منطقه تورناصر ولسوالی اورممی ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/9/23

۴۵۴ – هاشم قومندان وحشی قطعه صفریک در منطقه کرمو ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/9/24

۴۵۵ – حیات، قومندان امنیه ولسوالی خوشامند در مرکز ولسوالی کشته شد.

2019/8/1

۴۵۶ – قومندان عمر اربکی در منطقه میرزک مربوطات مرکز پکتیکا کشته شد.

2019/10/10

۴۵۷ – قومندان بیتون در منطقه سرحوضه ولسوالی سرحوضه، پکتیکا کشته شد.

2019/10/4

۴۵۸ – بریالی، قومندان لیوا در منطقه زیره ولسوالی خیرکوت، پکتیکا کشته شد.

قومندان کلام اورگونی در منطقه مریان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/7/1

۴۵۹ – قومندان رحمت الله وردک در منطقه مریان ولسوالی متاخان کشته شد.

2019/7/1

۴۶۰ – قومندان نورگل در منطقه مریان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/7/1

۴۶۱ – قومندان یک پوسته بنام مامدو در منطقه ملنگ خیل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا کشته شد.

2019/12/31

۴۶۲ – قومندان ظالم بنام خان در منطقه قلعه سیدو ولسوالی متاخان، کشته شد.

2019/10/1

—————————

خوست :

۴۶۳ – امان الله، قومندان وحشی کندک ۴۰۰ نفری عساکر ضربتی کمپاین در مربوطات ولسوالی درگی ولایت خوست کشته شد.

2019/5/26

۴۶۴ – احمدیار، قومندان پوسته حجریم در منطقه شین کان ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست کشته شد.

2019/6/18

۴۶۵ – قومندان اکبر جان  در بازار ولسوالی باک ولایت خوست کشته شد.

2019/11/4

۴۶۶ – جاوید، قومندان عساکر ضربتی دشمن در منطقه سبزری مندوی در مربوطات مرکز ولایت خوست کشته شد.

2019/7/1

۴۶۷ – شاهین، قومندان وحشی کمپاین دشمن در منطقه خانی خور در مربوطات مرکز ولایت خوست کشته شد.

2019/7/5

۴۶۸ – بخت میر، قومندان ظالم عساکر ضربتی دشمن در مرکز ولایت خوست کشته شد.

2019/8/6

۴۶۹ – قومندان جمشید در منطقه خلبیسات ولسوالی صبری، خوست کشته شد.

2019/10/9

—————————–

لوگر :

۴۷۰ – میرویس، قومندان قطعه صفر یک در منطقه سفید سنگ ولسوالی محمد اغه کشته شد.

2019/2/26

۴۷۱ – صابرخان، قومندان امنیه ولسوالی برکی برک در منطقه شیروازه آن ولسوالی کشته شد.

2019/3/18

۴۷۲ – مطیع الله، قومندان امنیه ولسوالی محمد اغه در اثر عمق جراحت اش هلاک گردید.

2019/3/26

۴۷۳ – قومندان خدای نور در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمداغه کشته شد.

2019/6/4

۴۷۴ – قومندان دادمحمد در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد اغه کشته شد.

2019/6/4

۴۷۵ – قومندان وحشی نجم الدین در منطقه پل قندهاری ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر با سلاح لیرزی کشته شد.

2019/8/29

۴۷۶ – قومندان کندک سمونمل سلطان عزیز عزیزی در بازار ولسوالی برکی برک ولایت لوگر کشته شد.

2019/10/12

۴۷۷ – علی سینا، قومندان عمومی اربکی ها در منطقه شش قلعه مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر کشته شد.

2019/7/7

۴۷۸ – قومندان نورمحمد در منطقه قلعه احمدزی  ولسوالی محمد اغه کشته شد.

2019/8/28

۴۷۹ – قومندان محمد در منطقه قلعه طاهر مربوطات مرکز ولایت لوگر کشته شد.

2019/10/13

۴۸۰ – قومندان عباس علی در قلعه جمعه مربوطات مرکز ولایت لوگر کشته شد.

2019/7/24

۴۸۱ – قومندان اربکی سلیمی در منطقه قلعه بوچک در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر کشته شد.

2019/8/26

————————–

پکتیا :

۴۸۲ – سعیدالرحمن فیچر، مسئول استخبارات ولسوالی زرمت کشته شد.

2019/2/10

۴۸۳ – رسول خان، قومندان چندین پوسته دشمن در منطقه سورکی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا کشته شد.

2019/5/13

۴۸۴ – قومندان سلیمان در مربوطات ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا کشته شد.

2019/9/17

۴۸۵ – منصورمل، قومندان وحشی توله گرفتاری شهری استخبارات در نزدیک شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شد.

2019/7/9

۴۸۶ – قومندان عزیزالله در منطقه بلند منزل ها شهر گردیز ولایت پکتیا کشته شد.

2019/7/21

۴۸۷ – قومندان گلون در منطقه عیسی خیل ولسوالی احمداباد، پکتیا کشته شد.

2019/7/2

۴۸۸ – قومندان نعمت خان  در منطقه شوات ولسوالی احمدخیل، پکتیا کشته شد.

2019/8/5

۴۸۹ – قومندان وحشی کماندوها دُرمحمد در منطقه موماخیل ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا کشته شد.

2019/6/6

۴۹۰ – سرورحسین خیل، قومندان امنیه ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا در منطقه سلام خیل آن ولسوالی کشته شد.

2019/9/4

۴۹۱ – قومندان اربکی شائسته گل در مربوطات ولسوالی احمد اباد، پکتیا کشته شد.

2019/8/6

۴۹۲ – قومندان لغمانی در منطقه مهلن در مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شد.

2019/11/6

۴۹۳ – قومندان پولیس محمدالله رودوال در چوک تیره در مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شد.

2019/11/6

۴۹۴ – اختر، قومندان عمومی اربکی ها در منطقه خندخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا کشته شد.

2019/6/16

۴۹۵ – قومندان پوسته مشهور به قاری در منطقه خندخیل ولسوالی سیدکرم کشته شد.

2019/6/16

—————————-

ننگرهار :

۴۹۶ – قومندان ضیاءالحق در منطقه قطرغی ولسوالی رودات، ننگرهار کشته شد.

2019/3/8

۴۹۷ – قومندان لایق در منطقه نهر بیست و ششم ولسوالی غنی خیل کشته شد.

2019/10/3

۴۹۸ – قومندان نعیم بروت در منطقه لاچپور ولسوالی بتیکوت، ننگرهار کشته شد.

2019/10/9

۴۹۹ – قومندان فهیم در منطقه چهاردهی ولسوالی بتی کوت، ننگرهار کشته شد.

2019/6/7

۵۰۰ – هدایت الله، قومندان پولیس در منطقه فارم چهار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار کشته شد.

2019/7/23

۵۰۱ – قومندان اربکی جندول در منطقه اینزر ولسوالی اچین، ننگرهار کشته شد.

2019/8/13

۵۰۲ – قومندان مهمند در منطقه شیخ مصری شهر جلال اباد کشته شد.

2019/8/21

۵۰۳ – قومندان زمین درمنطقه فارم دو ولسوالی بتی کوت، ننگرهار کشته شد.

2019/11/11

۵۰۴ – قومندان خیرمحمد درمنطقه اینزر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شد.

2019/7/23

——————————

میدان وردک :

۵۰۵ – محمد یوسف، قومندان قطعه دشمن در منطقه سالار ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/6/11

۵۰۶ – میرزاحسین سروش، معاون قومندان امنیه غزنی در منطقه پتنگ ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/9/30

۵۰۷ – جان میر، قومندان کماندو ها در منطقه قلعه ماشین ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/10/15

۵۰۸ – یاسین، یک قومندان اربکی در منطقه ملی خیل ولسوالی سیداباد کشته شد.

2019/10/28

۵۰۹ – محمد حسن، قومندان اربکی های ولسوالی قره باغ ولایت غزنی در مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/11/2

۵۱۰ – طاهر، قومندان اربکی های ولسوالی نرخ در منطقه ده افغانان در مربوطات مرکز ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/7/26

۵۱۱ – نبیگی، قومندان پوسته دشمن در منطقه قلعه خیرالدین ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/8/17

۵۱۲ – قومندان قاسم کربلایی در منطقه جدتکانی ولسوالی جلریز، کشته شد.

2019/8/28

۵۱۳ – قومندان نجیب در بازار ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک کشته شد.

2019/8/28

—————————

پروان  :

۵۱۴ – نورآغا، قومندان امنیه ولسوالی شینواری در منطقۀ استامی ولسوالی مذکور کشته شد.

2019/1/17

۵۱۵ – اکرم، قومندان قطعۀ دشمن در منطقۀ استامی ولسوالی شینواری کشته شد.

2019/1/17

۵۱۶ – قومندان شیرمحمد در منطقۀ قلعۀ بلند ولسوالی بگرام ولایت پروان، کشته شد.

2019/2/9

۵۱۷ – قومندان اربکی حضرت الله در اثر حمله فدایی بر اشغالگران در دروازۀ سوم میدان هوایی بگرام، کشته شد.

2019/4/8

۵۱۸ – حشمت تیموری، قومندان نظم عامۀ دشمن برای ولایت میدان وردک در منطقۀ خلازی در مربوطات مرکز ولایت پروان، کشته شد.

2019/6/17

۵۱۹ – زمان، قومندان قطعۀ  دشمن در مربوطات شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در اثر انفجار تاکتیکی ماین کشته شد.

2019/8/30

۵۲۰ – قومندان چند پوستۀ دشمن «مبازر» در منطقۀ رازگرد در مربوطات ولسوالی شینواری ولایت پروان، به قتل رسید.

2019/9/21

۵۲۱ – قومندان قطعه «احمد» در منطقۀ جنگل باغ مرکز پروان، کشته شد.

2019/10/21

۵۲۲ – سراج الدین، قومندان تولۀ دشمن در منطقۀ الدین خیل ولسوالی سیدخیل ولایت پروان، کشته شد.

2019/6/22

۵۲۳ – قومندان نصرالله در منطقل گذرپایان ولسوالی جبل السراج کشته شد.

2019/8/25

…………………………….

جوزجان:

۵۲۴ – قومندان کینجه در منطقۀ هادر ولسوالی فیض آباد، جوزجان کشته شد.

2019/1/7

۵۲۵ – قومندان ضابط در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی فیض آباد، جوزجان کشته شد.

2019/4/6

۵۲۶ – قومندان انور در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان در طی درگیری مسلحانه به قتل رسید.

2019/4/6

۵۲۷ – قومندان فضل در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان در حمله مجاهدین کشته شد.

2019/4/6

۵۲۸ – قومندان سیف در منطقه شورجر از مربوطات شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان کشته شد.

2019/4/8

۵۲۹ـــ  قومندان یاسین در مرکز ولسوالی قوشتیپۀ ولایت جوزجانن در حملۀ نفوذی به قتل رسید.

2019/6/25

۵۳۰ – چاری، قومندان عمومی ملیشه های اربکی در منطقه شیشه خانۀ عربیۀ ولسوالی فیض آباد به قتل رسید.

2019/9/20

۵۳۱ – قومندان رازق پودری در مربوطات ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان در پوسته خود به قتل رسید.

2019/10/1

۵۳۲ – قومندان اربکی ذکرالله، در منطقۀ بیزگک ولسوالی فیض آباد کشته شد.

2019/10/28

۵۳۳ – قومندان سخی در منطقۀ کوکلداش ولسوالی فیض آباد کشته شد.

2019/12/23

۵۳۴ – قومندان آغا مراد درمنطقۀ شاه میرزای ولسوالی فیض آباد کشته شد.

2019/11/5

۵۳۵ – قومندان پوسته «امرالدین» در منطقل منگوتی در مربوطات شهر شبرغان کشته شد.

2019/6/27

۵۳۶ – قومندان میرک در منطقۀ شاه میرزا در مربوطات ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان کشته شد.

2019/8/5

۵۳۷ – قومندان خیری در منطقۀ شاه میرزای ولسوالی خانقاه کشته شد.

2019/8/5

۵۳۸ – قومندان ابراهیم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، کشته شد.

2019/8/9

۵۳۹ – قومندان سرفراز در منطقۀ کوکلداش ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان، کشته شد.

2019/8/20

۵۴۰ – قومندان پوسته باز محمد در منطقۀ کوکلداش ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان، کشته شد.

د2019/8/27

……………………………..

کابل :

۵۴۱ – سنگرچهار، قومندان پوسته دشمن در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت کابل، کشته شد.

2019/1/19

۵۴۲ – فیروزخان، قومندان قطعۀ واکنش سریع ولایت میدان وردک در منطقۀ کمپنی شهر کابل به قتل رسید.

2019/2/8

۵۴۳ – دگروال امین الله الکوزی، قومندان قطعۀ  کوماندو در حوزۀ پنجم شهر کابل، کشته شد

2019/3/27

۵۴۴ – آغا میر، قومندان عمومی ملیشه های اربکی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، در منطقۀ پلچرخی از مربوطات حوزه بیست و یکم شهر کابل کشته شد.

2019/4/10

۵۴۵ – عبدالروف، قومندان قطعۀ دشمن در منطقۀ ذاکرین شهر کابل، کشته شد.

2019/7/12

۵۴۶ – قومندان اقبال در منطقۀ ذاکرین شهر کابل، کشته شد.

2019/7/12

۵۴۷ – قومندان بلوک دشمن عتیق الله در حوزۀ پنجم شهر کابل،  بقتل رسید.

2019/7/1

۵۴۸ – دگروال عبدالغفار احمدزی، قومندان محافظین اشرف غنی در منطقۀ ده خدایداد شهر کابل در حملۀ مجاهدین زخمی گردید و سپس در شفاخانه جان داد .

2019/7/17

۵۴۹ – زرغون، قومندان پوسته دشمن در منطقۀ تورکان ولسوالی سروبی ولایت کابل، به قتل رسید.

2019/7/22

۵۵۰ – قومندان هارون پاچا در منطقۀ دیوان بیگی در مربوطات حوزۀ پنجم شهر کابل، کشته شد.

2019/8/8

۵۵۱ – موسی خان، قومندان قطعۀ ضربتی دشمن در منطقۀ بیتنی در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت کابل، کشته شد.

2019/8/8

۵۵۲ – قومندان ضابط در منطقه حسن خیل ولسوالی سروبی به قتل رسید.

2019/10/26

۵۵۳ – قومندان اربکی سبزعلی در منطقۀ بنگورک ولسوالی قره باغ ولایت کابل، کشته شد.

2019/9/6

۵۵۴ – راز محمد، ولسوال ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک در منطقۀ کوته سنگی شهر کابل، کشته شد.

2019/10/12

…………………………

تخار:

۵۵۵ –  قومندان سراجدر مربوطات مرکز ولسوالی خواجه غار ولایت تخار، در جریان فتح پوسته، کشته شد.

2019/2/23

۵۵۶ – قومندان بلوک شمس الله در منطقۀ قره هندو در مربوطات شهر تالقان، کشته شد.

2019/3/4

۵۵۷ – قومندان عاشور در منطقۀ کریم بای ولسوالی ینگی قلعه کشته شد.

2019/9/3

۵۵۸ – قومندان اربکی داود در منطقۀ کوتل ولسوالی بهارک ولایت تخار، کشته شد.

2019/9/28

۵۵۹ – قومندان ارباب در مرکز ولسوالی بهارک ولایت تخار، کشته شد.

2019/9/30

۵۶۰ – قومندان جلیل در مرکز ولسوالی بهارک ولایت تخار، کشته شد.

2019/9/30

۵۶۱ – قومندان حکیم در مربوطات ولسوالی دشت قلعۀ ولایت تخار، کشته شد.

.2019/10/8

۵۶۲ – قومندان عبدالله عرب در منطقۀ نوآباد ولسوالی دشت قلعۀ ولایت تخار، به قتل رسید.

2019/12/25

۵۶۳ – قومندان عیسی درمنطقۀ لاله گذر ولسوالی خواجه بهاؤالدین ولایت تخار، کشته شد.

2019/12/28

………………………..

نورستان :

۵۶۴ – قومندان گل محمد در منطقۀ ارمرو ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، کشته شد.

2019/5/17

۵۶۶ – قومندان دبولک در مربوطات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان، کشته شد.

2019/9/11

————————-

کنر:

۵۶۷ – یکتن قومندان مهم دشمن (بلبل) در منطقه تریشپیندی ولسوالی ناری ولایت کنر کشته شد.

2019/3/9

———————–

بامیان :

۵۶۸ – قومندان نجو در منطقه دهن درۀ ولسوالی سیغان به قتل رسید.

2019/8/30

Related posts