فوریه 29, 2020

کابل در چنگال دزدان علنی و مخفی

سخن روز :

در حالیکه مقامات اداره کابل بر علاوه از امنیت کشور، امنیت واشنگتن و نیویارک را نیز وظیفه عساکر خود می دانند، باشنده گان کابل از رویدادهای روزافزون جنایی به ستوه آمده اند.

حدود شش ملیون نفر در کابل پایتخت کشور زندگی می کنند و تدابیر شدید امنیتی دران جا گرفته شده است، اما باز هم واقعات خورد و بزرگ جنایی در روز روشن رخ می دهد و درین اواخر گراف واقعات جنایی به اوج رسیده و مردم ملکی بسیار به تکلیف هستند.

حتی ازلمی زابلی، عضو مجلس سنا به نقل از وزارت دفاع اعتراف می کند که در یک ماه گذشته، حدود ۵۰۰ نفر در رویدادهای جنایی کشته و اختطاف شده اند.

بسیاری مردم از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی بسیار به تکلیف هستند، شهروندان کابل ادعا می کنند که موترهای شیشه سیاه مردم راوحشت زده ساخته اند و از ترس آن نمی توانند امور روزمره خود را در شهر به خوبی پیش ببرند.

به گفته شهروندان ؛ کابل به شهر ترس و لرز تبدیل شده است. اگر تا یکجا در موتر می روند با جرات رفته نمی توانند. مردم ملکی خصوصا باشنده گان کابل درین مورد از عساکر دولتی زیاد شکایت می کنند، که اصلا آن ها درین رویدادها دست دارند.

راپورهای موثق نشان می دهد که هر روز ۲۰ الی ۳۰ رویدادهای جنایی در کابل رخ می دهد. رسانه ها می گویند که ؛ در سال گذشته، بیش از ۱۱۷۰ واقعات جنایی ثبت شده، اما در دو ماه اخیر این آمار به ۱۳۲۶ رویداد رسیده است.

این کارنامه دزدان ظاهراً مخفی است که زندگی مردم کابل را با تهدید مواجه ساخته است. اما دزدان علنی ازین هم بدتر اند که در چوکات نیروهای خاص امنیت ملی/بلک واتر به نام قطعات صفر یک، صفر دو، صفر سه و صفر چهار یاد می شوند.

این ملیشه های وحشی که مستقیما به دست سی آی ای کنترول و تعذیه می شوند، وحشت ها و جنایات ضد انسانی را که در مناطق دورافتاده انجام می دهند، نهادهای بشری، مقامات و رسانه های طرفدار اشغال حتی صدای هم در برابر آن بلند نمی کنند.

اما حالا این ملیشه ها به مقامات وابسته به ارگ هم دست دراز کرده اند. دو روز پیش یک جنگ سالار حزب جمعیت به نام آمر ستار، که قومندان اربکی ها در غوربند بود و توسط امرالله صالح به گروه ارگ نیز وابسته بود، از سوی عساکر نقاب پوش قطعات سی آی ای به نام امنیت ملی در خیرخانه، کابل علناً کشته شد.

معلوم می شود که مقامات فاسد کابل تنها و تنها به منافع امریکایی ها متعهد هستند و پروای جان، مال و آبروی ملت را ندارند، بلکه بیشترین وحشت و جنایات از سوی همین دزدان و غارت گران اداره کابل انجام می یابد.

ایشان هرگاه امنیت جان و مال مردم را در پایتخت تامین نتوانند، چگونه می توانند امنیت مناطق دوردست را تامین کنند.

Related posts