فوریه 24, 2020

اعلامیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها در مورد بارندگی های اخیر

اعلامیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها در مورد بارندگی های اخیر

بارندگی ها در چندین ولایات کشور، سبب تلفات جانی و مالی مردم گردیده و راه های خورد و بزرگ مواصلاتی را بسته است، مردم ملکی با مشکلات زیادی دچار شده اند و به مواد صحی، غذایی و سوخت نیاز دارند.
کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها خود را از وضعیت جاری با خبر نگه داشته، و بر مؤسسات کمک کننده، نهادهای خیریه و اشخاص اهل خیر صدا می کند که کمک های شان را با هماهنگی کامل به مناطقی برسانند که از بارندگی ها متضرر شده و مردم آن مناطق به کمک های اولیه نیاز دارند.
برای بازگشایی راه ها باید امکانات لازم کار برده شود، تا از ین فاجعه بزرگ جلوگیری شود.
همچنان کمیسیون مؤسسات بر مجاهدین امارت اسلامی صدا می کند که در مناطق خود با مردم محتاج به تناسب امکانات خود کمک کنند و دیگران را نیز به همکاری با یکدیگر تشویق نمایند.
ادارات و مؤسسات کمک کننده از طریق شماره های ذیل با کمیسیون ما رابطه برقرار نمایند، تا برای شان در مناطق زیر کنترول امارت اسلامی نیز زمینه خدمت مساعد گردد و در مورد مصئونیت کارمندان، وسایط و وسایل شان اطمینان داده شود.

شماره موبایل : 0093708187228
شماره واتساپ : 0093703764730

کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها
۱۷/۵/۱۴۴۱هـ ق
۱۳۹۸/۱۰/۲۲هـ ش ــ 12/1/2020م

Related posts