فوریه 29, 2020

کنر: یک عسکر دشمن درسرکانو زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه منو کندو ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ظهر دیروز صورت گرفت ویک عسکردشمن مرگبار زخمی گردید.

Related posts