فوریه 24, 2020

بدخشان: مسئولین دعوت وارشاد در کشم گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند

بر اساس خبر، مسئولین دعوت وارشاد امارت اسلامی  در مربوطات ولسوالی کشم ولایت بدخشان غرض اصلاح جامه گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند.

این گردهمایی دیروز با اشتراک علمای کرام، استادان مدارس ومکاتب ومردم منطقه دایر گردید که درجریان آن پیرامون امر المعروف ونهی عن المنکر وتربیه سالم نسل نوین کشور وموضوعات مرتبط دیگر سخنرانی نمودند.

جلسه با آیات قرآن کریم آغاز وبا خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts