ژانویه 18, 2020

بدخشان: 2 عسکردشمن درکشم با مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر، 2 عسکر اداره مزدور درمربوطات ولسوالی کشم ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکرمتذکره هریک علاء محمد فرزند خال محمد ورح الله فرزند صاحب گل  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز با مجاهدین پیوست.

وبعد از اخذ تضمن خط به زندگی عادی شان سوق داده شدند.

مطالب مرتبط