ژانویه 18, 2020

خوست: قرارگاه دشمن در صبری مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر قرارگاه دشمن درمنطقه سوری پان ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند

حمله ساعت 11 بجه دیشب بالای قرارگاه گرگری صورت گرفت ویک عسکر زخمی گردید.

مطالب مرتبط