آوریل 09, 2020

قندهار : یک تن پولیس در ارغنداب کشته شد و جسدش را آب برد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 8 صبح، یک تن پولیس ( سردارولی ) در منطقۀ تابین ولسوالی ارغنداب، در طی حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است.

خبرمی افزاید که جسد نامبرده آب برده است که تا کنون جسدش یافت نشده است.

2020/1/13

Related posts