ژانویه 21, 2020

بلخ:دراثر حملات جداگانه درچمتال، 2 عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، یک عسکر دشمن را که مصروف پیره بود در مرکزولسوالی چمتال ولایت بلخ هدف قرار دادند وبه قتل رساندند.

این رویداد دیشب صورت گرفت.

همچنان پری شب  بر پوسته دفاعی آن ولسوالی با سلاح لیزری حمله صورت گرفت ویک عسکردشمن که مسلکی توپ ایس پی جی نین بود کشته شد.

Related posts