ژانویه 21, 2020

جوزجان: یک قومندان با 3 عسکردر خانقاه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر آنعده عساکر اداره مزدور  درمنطقه کلته شاخ ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان حمله کردند که میخواستند درمنطقه میان ولسوالی آقچه وشبرغان پوسته ایجاد نمایند.

حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثران یک قومندان رژیم مزدور با 3 عسکر کشته شدند.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

Related posts