ژانویه 21, 2020

کاپیسا: یک عسکر در نجراب کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله دیشب با سلاح لیزری صورت گرفت ویک عسکر مزدور جابجا کشته شد.

Related posts