ژانویه 21, 2020

پکتیکا: یک پوسته دشمن در متاخان تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته دشمن درمنطقه کرمو ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله چاشت امروزصورت گرفت که دراثران پولیس مستقر درپوسته فرارکردند وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت که بافتح این پوسته ساحه فعالیت مجاهدین بیشتر گسترش یافت.

Related posts