آوریل 06, 2020

شماره ۱۳۶/سالنامه مجله مورچل از چاپ برآمد

شماره ۱۳۶/سالنامه مجله مورچل از چاپ برآمد

مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند.

این مجله با نشر مصاحبه ها، مطالب و مقالات سیاسی، علمی و ادبی اهداف اشغالگران و رژیم مزدور را روشن می سازد، از جنایات آن ها پرده بر می دارد و نیز فعالیت ها، قضایا و حوادث جهادی کشور را انعکاس می دهد.

«مورچل» در مقاومت بر ضد اشغالگران و رژیم مزدور فعال ترین و مؤثر ترین نشریه چاپی در عرصه فرهنگی است. امیدواریم با مطالعه شماره تازه «مورچل» عطش مطالعه تان بشکند و توسط این سنگر فرهنگی جهاد و مقاومت از اهداف اشغالگران با خبر باشید.

شماره جدید مورچل از ازین جا داونلود نمائید

Related posts