فوریه 26, 2020

غور : یک مجرم در چهارسده تعزیر گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی چهارسده یک تن مجرم ( نقیب الله مشهور به انس ولد امیربیک باشندۀ منطقۀ باغ ملنج ) از سوی ولسوالی ملکی امارت اسلامی، قاضی و ثارنوال 50  دره بطور تعزیر زده شد و نامبرده نیز به مدت یک ماه محکوم به حبس تعزیری گردید.

2020/1/15

Related posts