آوریل 06, 2020

کاپیسا: یک سرگروپ اربکی ها در تگاب کشته شد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک سرگروپ اربکی ها بنام (باهر) درمنطقه جنگلی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله عصر دیروز صورت گرفت که دراثران سرگروپ متذکره جابجا کشته شد.

طبق معلومات این سرگروپ در جنایات وکشتار مردم عامه دست داشت که بالآخره به جزای اعمال اش رسید.

Related posts