آوریل 06, 2020

قندهار : نیروهای اجیر در شهر قندهار هدف انفجار قرار گرفتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 7 ونیم بجه، در منطقۀ خوجک بابا در مربوطات حوزۀ چهارم شهر لشکرگاه، ابتدا یک نفجار تاکتیکی ماین صورت گرفت و هنگامی که آمر حوزه و دیگر نیروهای دشمن به ساحه رسیدند، هدف 2 انفجار سنگین قرار گرفتند.

در این انفجارها به دشمن تلفات سنگین وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2020/1/17

Related posts