آوریل 06, 2020

قسمت ازاخبار مورخ 2020/1/18

بلخ: در ۸ ولسوالی ۴۹ کارمند رژیم مزدور با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، به سلسله پروگرام های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی 49 عسکر، پولیس واربکی در 8 ولسوالی ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

افراد متذکره در ولسوالی های چمتال، زارع، چاربولک، بلخ خاص، دولت اباد، البرز، شولگره، کالدار وولسوالی دهدادی آن ولایت صفوف دشمن را ترک گفته  طی یک هفته گذشته با مجاهدین پیوستند که شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱ متین ولد شائسته میر ولسوالي شلګر وظیفه اربکی

۲ سخی داد قومندان ولد محمد عوض ولسوالی البرز وظیفه اربکی

۳ : ‌تاج محمد ولد عبدالغفار ولسوالي خاص بلخ  وظیفه ګارد

۴ اختر محمد ولد محمد رسول ولسوالی خاص بلخ  وظیفه ګارد

۵ روحید ولد سید عالم ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۶ شیر محمد ولدخدای نظر ولسوالی بلخ وظیفه پولیس

۷ جهان ګل ولد ښائسته ګل ولسوالی خاص بلخ  وظیفه عسکر

۸ حبیب خان ولد حکیم شاه ولسوالي دهدادي، کارمند شبکې جاسوسي

۹صفت الله ولد حکیم شاه ولسوالي دهدادی  وظیفه،  کارمند شبکې جاسوسي

۱۰ دلاور ولد شیر احمد ولسوالي دهدادی  وظیفه دگروال قول اردو ۲۰۹ شاهین

۱۱عبدالغفار ولد عبدالغفور ولسوالي دهدادی  وظیفه دگروال

۱۲نقیب الله ولدمیر احمد ولسوالي شولګره وظیفه پولیس

۱۳ عبدالمتین ولد حلیم خان ولسوالی شولګره وظیفه پولیس

۱۴عبدالرحمن ولد عبدالصمد ولسوالی زاری وظیفه اربکی

۱۵ مجاهد ولد شمس الدین ولسوالی زارع قریه امرق وظیفه پولیس

۱۶محمد نادر ولد شاه زاده ولسوالي چهار بولک قریه بیست پایکا ل وظیفه پولیس

۱۷ غوث الدین ولد نورالدین  ولسوالي زارع وظیفه عسکر

۱۸ محمد ظریف ولد عبدالرشید ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۱۹ ګلبدین ولد تاج الدین ولسوالي دولت اباد وظیفه اربکی

۲۰خان محمد ولد حفیظ الله ولسوالي دهدادي وظیفه اربکی

۲۱ سیف الرحمان ولد وزیر خان ولسوالي خاص بلخ  وظیفه پولیس

۲۲عبدالمؤمن ولد محبوب شاه ولسوالي شولګره وظیفه پولیس

۲۳ خیر محمد ولد باز محمد ولسوالی شولګره وظیفه عسکر

۲۴ محمد ظریف ولد عزیزالله ولسوالي دولت اباد وظیفه عسکر

۲۵ محمد انور ولد محمد اصف ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۲۶صابر ولد عبدالرازق ولسوالی بلخ  وظیفه عسکر

۲۷ذبیح الله ولد محمد حسین ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

۲۸عبد الخلیل ولد محمد نظرولسوالی کالدار وظیفه عسکر

۲۹عبدالرشید ولد دولت ولسوالي کالدارو ظیفه عسکر

۳۰نور محمد ولد ګلدار ولسوالۍ کلداروظیفه عسکر

۳۱محمد ولد عبدالرحمان ولسوالی کالداروظیفه عسکر

۳۲ نیکمحمد ولد عبدالرشید ولسوالی کالداروظیفه عسکر

۳۳نورالله ولد یغمورولسوالی کالداروظیفه عسکر

۳۴چاری ولد ګلدي ولسوالی کالدار وظیفه عسکر

۳۵روز محمد ولد ګلدي ولسوالی کالداروظیفه عسکر

۳۶محمد سلام ولد محمد تردی ولسوالی کالدار وظیفه عسکر

۳۷ سیف الله ولد عبدالحکیم ولسوالی کالداروظیفه عسکر

۳۸ عبدالله ولد عبدالرشید ولسوالی کالدار

۳۹ محمد الله ولد محمد نادر ولسوالی چمتال  وظیفه عسکر

۴۰ ملنګ ولد جلات خان ولسوالی چمتال  وظیفه ګارد

۴۱ اختر محمد ولدنور محمد ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

۴۲اسماعیل ولد محمدین ولسوالی شولګروظیفه پولیس

۴۳ سعید محمد ولد ګلبدین ولسوالی شولګر  وظیفه پولیس

۴۴ نورالله ولد حقبردی ولسوالی دولت وظیفه اربکی

۴۵ خیرالدین ولد یادګار ولسوالی زارع  وظیفه عسکر

۴۶شاه محمد ولدسلطان محمد ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۴۷ نیک محمد ولد نیاز محمد  ولسوالی زارع وظیفه عسکر

۴۸محمدجمعه ولد داود ولسوالي کلدار وظیفه عسکر

۴۹عبدالقادرولد ګل محمد ولسوالی خاص بلخ وظیفه اربکی

خبرمیگوید که همه آنان تعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند.

ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال نمودند وضمن تضمین خط به آنان نیز اطمینان کامل داده شد.

2020/1/18

—————————————-

قندز: یک موتر در مرکز تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراد رینجر پولیس اداره مزدور  در مربوطات مرکز ولایت قندز شکار ماین گردید.

انفجار چاشت امروز صورت گرفتکه دراثران موتر تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

2020/1/18

————————————

بلخ: 3 عسکردشمن در بلخ خاص کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر بیس عساکر اداره مزدور درمنطقه سه جوی ولسوالی بلخ خاص ولایت حمله کردند.

حمله عصر دیروز صورت گرفت و2 عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی برداشت.

2020/1/18

—————————-

کاپیسا: یک تن اربکی در نجراب زخمی گردید

بر اساس خبر، یک پوسته اربکی ها  درمنطقه میاخیل  دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مورد حمله قرارگرفت.

حمله دیشب صورت گرفت ویک تن اربکی زخم برداشت.

2020/1/18

———————————–

بلخ: 2 مرکز در بلخ خاص فتح، قومندان با 18 عسکر کشته وزخمی  و4 تانگ تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر 2 مرکز قومندان اختر اربکی  درمنطقه شهاب ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند.

حمله دیشب با سلاح های سبک وسنگین ولیزری صورت گرفت که دراثران هردو  مرکز دشمن فتح گردید وبشمول قومندان 5 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند وبقیه به فرار موفق گشتند.

همچنان آن عساکردشمن با کمین مجاهدین  درمنطقه عربان روبرو گردیدند که به کمک مراکز متذکره شتافتند که دراثران 2 تانگ  دشمن تخریب گردید و2 عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

همچنان درمنطقه بوریا با ف آن ولسوالی امروز نیز بر آن قطار دشمن حمله صورت گرفت که غرض انتقال اجساد کشته وزخمی شان به آن منطقه آمدند که دراثران 2 تانگ دشمن تخریب گردید و6 عسکر کشته ویک میل ماشیندار ثقیله، یک میل کلاشینکوف نیز بدست مجاهدین آمده است.

2020/1/18

 

Related posts