آوریل 06, 2020

ننگرهار:یکعراده رینجردشمن درسرخرود شکارماین گردید

بر اساس خبر، یک عراده رینجر دشمن درمنطقه چمتله ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار شکارماین گردید.

انفجار چاشت دیروز صورتگرفت  که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به  دست نه آمده است.

2020/1/19

Related posts