آوریل 06, 2020

میدان وردگ: یک تانگ درمرکزتخریب و3 عسکردر آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر آنعده عساکر اداره مزدور درمنطقه ده افغانان مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند که میخواستند درآن منطقه پوسته ایجادنمایند .

حمله ظهر دیروزصورت گرفت که دراثران یک تانگ تخریب گردید و2 عسکردران کشته شدند وقومندان ننگیالی سرپرستقومندان امنیه آن ولایت زخمی گردید.

2020/1/19

Related posts