آوریل 06, 2020

غزنی: بمباران اشغالگران امریکایی درگیلان به مردم خسارات زیادی وارد کردند

بر اساس خبر، طیارات عساکر اشغالگر امریکایی،  درمنطقه دند ونابرهو ولسوالی گیلان ولایت غزنی کورکورانه بمباران کردند.

این رویداد دیشب صورتگرفت ومردم تمام شب بیدار ماندند وزیاد وحشت زده شده بودند اما لله الحمد خسارات جانی در پی نداشته است.

Related posts