فوریه 26, 2020

بغلان: یک تانگ در دوشی تخریب وقومندان با 4 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، شاهراه عمومی کابل ـ بغلان را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان بروی دشمن مسدود کردند.

این شاهراه دیروز مسدود گردید وتمام شب بروی دشمن بسته بود که درجریان بازرسی با عساکردشمن درگیری صورت گرفت ویک تانگ دشمن کاملا تخریب گردید وبشمول قومندان سیدال 5 عسکرکشته وزخمی شدند ویک قبضه راکت، یک میل پیکا ومقادیرزیاد مهمات بدست مجاهدین آمده است.

Related posts