فوریه 26, 2020

غزنی: یک تن ضابط مزدور در شلگر کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر بالای عساکر دشمن درمنطقه عاشقوالو ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله چاشت امروز صورت گرفت که دراثران یک تن ضابط بنام عبدالقادر فرزند غلام قادر باشنده ولسوالی کامدیش ولایت نورستان کشته شد.

Related posts