فوریه 26, 2020

ننگرهار: 3 کارمند رژِیم مزدور در بهسود کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر کارمندان رژِیم مزدور درمنطقه دیوال سرخ ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله شام دیروز صورت گرفت و3 کارمند مزدور کشته وزخمی شدند.

Related posts