آوریل 06, 2020

پکتیا: دشمن وحشی در زرمت،یک تن ملکی و 2 عراده وسیله نقلیه را باخود بردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن بنام عملیاتی ضد مردمی در منطقه مموزو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا دست به جنایات گوناگونی زدند .

این وحشت دیروز صورت گرفت که درجریان آن یک تن ملکی را با یک عراده موتر شخصی ویک عراده موتر سایکل با خود بردند.

Related posts