آوریل 06, 2020

لغمان: 2 تن اربکی در دولت شاه زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته اربکی ها درمنطقه کندا کوری ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند.

حمله صبح امروز صورت گرفت و2 تن اربکی زخمی شدند.

همچنان چاشت امروز درهمین منطقه به شاهراه عمومی آمدند وتا شام امروز  افراد اداره مزدور را طی یک برنامه بازرسی جستجو مینمودند.

Related posts