فوریه 23, 2020

مزدوران و مخالفت آشکار با صلح

مزدوران و مخالفت آشکار با صلح

تبصره هفته:

در دو روز گذشته دو تن از مقامات مهم رژیم مزدور در اظهارات خود ثابت کردند که حاکم اجیر ارگ در هیچ صورت آمادگی برای حل صلح آمیز بحران جاری افغانستان ندارد و تمام تلاشش اینست که آتش جنگ روشن باشد.

در حالیکه پروسۀ مذاکرات در کشور قطر به یک مرحلۀ تعیین کننده نزدیک شده است و در دل های هموطنان در داخل کشور شکوفه های امید صلح گُل کرده است، اشرف غنی حاکم بی اختیار ارگ در گفتگو با خبرنگاران در کشور سویس، نه تنها اینکه  آشکار از پروسۀ صلح مخالفت کرد، بلکه سخنان بی مسئولیت زیادی را بیان داشت.

به تعقیب اشرف غنی، معاون اول تیم انتخاباتی او نیز در یک گردهمایی تحت عنوان صلح در کابل شعارهای دوام جنگ را بلند کرده و با صراحت گفت که بر پروسۀ صلح باور ندارد. معاون اشرف غنی گفت که اگر آمریکا از افغانستان خارج شود، نامبرده به جنگ ادامه خواهد داد. اما او فراموش کرده است که خروج آمریکایی ها به این معناست که جاسوسان آموزش دیدۀ شان نیز با نظامیان آنها از افغانستان خواهند رفت، تا فرصت خراب کردن وضعیت افغانستان برایشان میسر نگردد.

این مخالفت آشکار اشرف غنی و معاونش با پروسۀ صلح ثابت می سازد که این گروه بی خاصیت به هر امر اشغالگران بیگانه دست به سینه ایستاده اند، و وجود یک زندگی صلح آمیز برای ملت افغان را تحمل کرده نمی توانند، آنها با این ملت و کشور هیچ نوع همبستگی و همدردی ندارند. آنها همانطور که معاشات ماهوارشان به بیگانگان وابسطه است به همان شکل فکر، عاطفه، ارزش ها و معیارهایشان نیز بیگانه است، از همین جهت است که برای نیویارک و واشنگتن امنیت می خواهند و برای کابل و قندهار تداوم جنگ.

امارت اسلامی افغانستان بر این باور است که پس از خروج اشغالگران، بحران جاری افغانستان خاتمه خواهد یافت. ملت افغان که از جنگ طولانی رنج ها دیده است، به هیچ مزدور و جاسوس بی افتخار اجازه نخواهد داد که آتش جنگ را روشن نگه دارد. ملت مؤمن و عاشق استقلال ما تجاربی پخته در درهم کوبیدن و راندن جاسوسان خارجی دارد. عزم جهادی این ملت ثابت کرد که باداران این جاسوسان نمی توانند در مقابل آن بایستند، پس غلامانشان نیز نخواهند توانست به شرارت های خود ادامه دهند.

همۀ هموطنان می دانند که موضع گیری و تبلیغات نادرست مزدوران و این دشمنان کشور تلاش های اخیر و فرسوده آنهاست. قشر سیاسی و آنهائیکه درد این ملت را احساس می کنند و بر افغانستان صلح آمیز باور دارند، آنها مشترکا بسوی حل صلح آمیز به پیش خواهند رفت و امیدهای دشمنان صلح را نامراد خواهند کرد.ان شاء الله

 

Related posts