آوریل 06, 2020

جنایات جنگی (جنوری)

جنایات جنگی (جنوری)

بتاریخ ۳ جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی ۲ کودک خردسال در بمباران اشغالگران در ساحه سرگازک منطقه دره تخت  ولسوالی شهرک ولایت غور به شهادت رسیدند و زیان های مالی زیادی نیز به مردم منطقه وارد شد

بتاریخ ۴ جنوری عساکر صفر یک بر کمپ کوچی ها در منطقه باباداگ مهترلام مرکز ولایت لغمان چاپه زدند که یک ریش سفید را به شهادت رسانده و ۳ فرد ملکی دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۸ جنوری اشغالگران و قوای حکومتی بر یک مدرسه دینی در منطقه چقور قشلاق مربوط مرکز ولایت قندوز چاپه زدند که در نتیجه ۶ تن از طالب العلمان مدرسه را به شهادت رسانده و استادان لت و کوب کرده و بشمول یک استاد ۴ تن از متعلمین را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۸ جنوری قوای مشترک بر منطقه گورگندی ولسوالی الینگار ولایت لغمان چاپه زدند که در جریان آن یک مسجد و چندین حویلی را تخریب کرده و ۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند. تعداد زیادی از مردم ملکی را شکنجه و لت کوب کرده و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد نمودند.

بتاریخ ۸ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی در ساحات بدرآب و سه پدر ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و یک فرد ملکی بنام وسیع الله را همراه با ۲ زنش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ جنوری ۲ تن از باشندگان قریه که در نزدیکی مرکز ولسوالی پشت کوه ولایت فراه مشغول ساخت سرک بودند در حمله درون طیارات اشغالگران به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۰ جنوری یک برزگر در منطقه پارچاوۀ هزارگان ولسوالی نادعلی ولایت هلمند هنگامیکه مشغول آبیاری زمینش بود در حمله طیاره درون اشغالگران به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۰ جنوری ۲ فرد ملکی در حمله سلاح ثقیله عساکر حکومتی در قریه شیدآباد ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۰ جنوری قوای مشترک بر خانه های مردم ملکی در قریه قره تپه ولسوالی درقد ولایت تخار بمباردمان کردند که در نتیجه ۳ باب حویلی تخریب و ۶ تن از زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۳ جنوری در حمله درون اشغالگران یک فرد ملکی در منطقه شهرکهنه ولسوالی پشترود ولایت فراه به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۴ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی  ۳ فرد ملکی را در مربوطات ولسوالی پشت کوه ولایت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ جنوری عساکر حکومتی ۲ فرد ملکی را در منطقه قیلغوی ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار به شهادت رسانده و یکتن دیگر را زندانی کردند.

بتاریخ ۱۵ جنوری عساکر حکومتی بر قریه کلالان در منطقه گودۀ ولسوالی چک ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در جریان آن تعدادی زیادی از باشندگان قریه را شکنجه و لت و کوب کرده و ملا امام قریه را به شهادت رساندند و ۲ تن از باشندگان قریه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۵ جنوری یک فرد ملکی که در حال نماز خواندن در ساحه دشت شورکی ولسوالی گرشک ولایت هلمند بود در حمله طیاره درون اشغالگران به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۷ جنوری عساکر حکومتی بر منطقه بیتنوی تورغر در ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان آن به دو خانه زیان هایی وارد کرده و یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۷ جنوری در فیر و انداخت سلاح های ثقیلۀ عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در قریه علیزوی منطقه نوشهر ولسوالی چمتال ولایت بلخ اصابت کرده، یک زن شهید و زیان هایی به مردم وارد گردیده است.

بتاریخ ۱۷ جنوری اشغالگران موتر ملکی مسافرین را در منطقه شاول مانده ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بمباران کردند که منجر به شهادت یک مرد و یک کودک خردسال گردید.

بتاریخ ۱۹ جنوری در حمله درون اشغالگران بر منطقه شاگی ولسوالی دلارام ولایت نیمروز یک ریش سفید به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۳ جنوری در فیر و انداخت توپچی قوای مشترک بر منطقه بخشک ولسوالی سنگین ولایت هلمند یک مسجد زیان دیده و ۶ تن از باشندگان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه هیوادبازار ولسوالی نادعلی ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان تلاشی  خانه ها مردم ملکی را لت و کوب کرده و یک کلینیک محلی را منفجر کردند.

بتاریخ ۲۳ جنوری در حمله درون اشغالگران یک فرد ملکی در منطقه لر ولسوالی واشیر ولایت هلمند به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۳ جنوری عساکر حکومتی دو حویلی و یک باب منزل ملکی را در منطقه دره تخت ولسوالی چشت ولایت هرات تخریب کردند.

بتاریخ ۲۴ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقه ایشانتوب محفلی در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز، خانه های مردم را تلاشی کرده و باشندگان ملکی را لت و کوب کردن. همچنین دروازه و پنجره های مسجد قریه را شکستانده و فرش های مسجد را حریق کردند.

بتاریخ ۲۵ جنوری قوای مشترک بر ساحات ملکی در منطقه مارکوی ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان آن دروازه های ۳ خانه و یک مسجد را منفجر کرده و زیان هایی به مردم وارد کردند و در آخر ۳ تن از باشندگان ملکی قریه را بازداشت و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۵ جنوری در بمباران هوایی قوای حکومتی بر قریه بوکه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ ۳ زن و ۴ کودک به شهادت رسیده و زیان های زیادی به منازل مردم وارد گردید که مردم منطقه را در سرمای شدید زمستان را با مشکلات عدیده یی مواجه نمود.

بتاریخ ۲۶ جنوری عساکر حکومتی در جریان چاپه بر منطقه الوخیل در نزدیکی نورلام صاحب ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و ۲ تن از باشندگان قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ جنوری اشغالگران یک موتر مسافرین ملکی را در منطقه ولسوالی سیوری ولایت زابل مورد حمله قرار دادند که در نتیجه ۵ تن از هموطنان ملکی بشمول ۲ دختر به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۹ جنوری یک چوپان در حمله درون اشغالگران در منطقه برنوزاد ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۹ جنوری در حمله درون اشغالگران یک فرد ملکی در منطقه سیجویی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۹ جنوری یک باشنده ملکی در حمله طیاره درون اشغالگران در منطقه زیگ نوارید ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ به شهادت رسید.

بتاریخ ۳۰ جنوری یک ریش سفید در حمله درون اشغالگران در دشت شورکی ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیده و همچنین شب پس از رویداد نیز یک فرد ملکی در حملۀ مشابه درون به شهادت رسید.

بتاریخ ۳۰ جنوری عساکر حکومتی یک مستری موتر بنام ارشاد را در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳۰ جنوری قوای مشترک ۲ تن از باشندگان قریه را در مناطق شاول مانده و مسلم بازار ولسوالی نادعلی ولایت هلمند به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را دستگیر کردند.

بتاریخ ۳۰ جنوری در حملۀ درون اشغالگران یک کودک ۵ ساله در ساحۀ دشت شورکی ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسید.

بتاریخ ۳۱ جنوری عساکر حکومتی یک مسجد را در قریه کولک در منطقه خوات دره ولسوالی چک ولایت میدان وردگ تخریب کرده و ۲ تن از باشندگان قریه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۳۱ در حمله درون اشغالگران ۳ فرد ملکی در ساحۀ ده آدم خان ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳۱ جنوری در حمله درون اشغالگران بر یک موتر مسافرین ملکی در مربوطات ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز ۵ تن از اعضای یک خانواده که شامل ۲ ریش سفید ۲ زن و یک کودک ۵ ساله بود، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳۱ جنوری در حمله طیاره درون اشغالگران بر قریه نوآباد ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک زن همراه با ۲ کودک خردسالش به شهادت رسید.

مآخذ: {رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک= ویب سایت های تول افغان، لر و بر =نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts