فوریه 23, 2020

اعلامیه کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی در مورد خشونت در برابر زندانیان در بگرام

اعلامیه کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی در مورد خشونت در برابر زندانیان در بگرام

با تاسف اطلاع حاصل نموده ایم که روز گذشته در بلاک اول زندان بگرام، عساکری که زندانیان را محافظت می کنند بر زندانیان هجوم برده اند، شماری زیادی زندانیان را به شدت لت و کوب کرده اند، سر و دستان و پاهای زندانیان را شکسته اند و بسیاری دیگر را به حد کوما رسانیده اند.

اصلا مشکل بر سر قرآن کریم به وجود آمده است. عساکر اداره کابل برای زجر دادن زندانیان، قرآن کریم و کتب احادیث را توهین کرده و بندیان را وادار به اعتراض ساخته اند. سپس این وحشت را انجام داده اند.

ما اینگونه برخورد زشت و غیر انسانی با زندانیان را به شدید ترین الفاظ تقبیح می نمائیم. حمله بر زندانیان دست بسته و آزار و شکنجه آن ها، هیچگونه غیرت و دلاوری نیست و نه هم حقوق انسانی رعایت شده است.

اینگونه اقدماات وحشیانه به تشنج بیش تر در زندان ها دامن می زند و بندیان را به اعتصاب وادار می سازد.

کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی درین مورد خواهان توجه هر چه عاجل ادارات جهانی بشر دوست، سازمان های حقوق بشر و نهادهای خیریه است و در مورد بیرون شدن وضعیت از کنترول هشدار می دهد.

سازمان های حقوق بشر، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر جهت های حقوق بشر برای ما وعده های محکم در مورد بهتری وضعیت زندانیان، فراهم ساختن ادویه، خوراک، لباس و دیگر سهولت ها داده بودند، اما بسیار با تاسف باید بگوئیم که پیشرفت بسیار محدودی صورت گرفته و بیشتر تعهدات خود را هنوز عملی نکرده اند. بی توجهی آن ها زمینه را برای اینگونه وحشت عساکر اداره کابل و مسئولین زندان ها مساعد کرده است.

ما نگرانی عمیق خود را در مورد تمام زندان های کشور بالخصوص زندان شوم بگرام اظهار می کنیم و درین عرصه از تمام جهت ها خواستار توجه جدی و اقدامات لازم هستیم

کمیسیون امور زندانیان
امارت اسلامی
۹/۶/۱۴۴۱هـ ق
۱۴/۱۱/۱۳۹۸هـ ش ــ 2020/2/3م

Related posts