فوریه 23, 2020

در صبح پیروزی

در صبح پیروزی

شهید وحید مژده

ای بر کشیده تیغ جهاد خود از نیام
ای ملت مجاهد و ای کشور قیام
بر روح پاک کشتۀ راه خدا درود
بر سنگری که بسته ره دشمنان سلام

بس تیره روزها که بدیدست این دیار
از ظلم و از ستم شده ویرانه بار بار
تن ها به ضرب تیغ ستم پاره پاره گشت
سرها که خم نگشت علم شد به چوب دار

این قوم بارها ره میدان گرفته است
راه هجوم و حملۀ عدوان گرفته است
لیکن به صبح فتح از آن رزم و آن جهاد
حاصل گروه فاقد ایمان گرفته است

اینک کفار باز بر این خطه تاخته
شمشیر ظلم بر سر این خلق آخته
صد بار وحشیانه تر از حملۀ مغول
چنگیز در برابر او رنگ باخته

یکسان بخاک کشور آزاده را نگر
اشک یتیم و آه زن بیوۀ را نگر
از ظلم و جور دشمن غدار ملتی
در هجرت و به غربت آواره را نگر

گر چه قیام ماست طلوع و قیام فتح
تنها شکست دشمن نباشد پیام فتح
بنهاده ایم در ره اهداف انقلاب
اندر کف جهاد و شهادت زمام فتح

با سپاس از مجله حقیقت

Related posts