آوریل 05, 2020

ارزگان : مدیر مهم استخبارات دشمن در چنارتو زخمی و سه تن محافظین او کشته شدند

ارزگان : مدیر مهم استخبارات دشمن در چنارتو زخمی و سه تن محافظین او کشته شدند

ساعت ده کم ۳ شب گذشته، دشمن مزدور در منطقه تپه جگری در نزدیکی قومندانی امنیه ولسوالی چنارتو هدف انفجار قوی دو ماین تاکتیکی قرار گرفتند و در نتیجه مدیر شبکه جاسوسی اداره اجیر (شفیع الله) به شدت زخمی و سه تن محافظین او که دوی آن ها برادرزاده معلم فیض محمد، (ولسوال چنارتو) هستند جا به جا کشته شدند.

Related posts