فوریه 23, 2020

فراه: یک مجاهد نفوذی در مرکز پوسته را فتح، 8 عسکر را کشت وتجهیزات آن را باخود آورد

فراه: یک مجاهد نفوذی در مرکز پوسته را فتح، 8 عسکر را کشت وتجهیزات آن را باخود آورد

براساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی در منطقه دهیک  مربوطات شهر ولایت فراه 8 تن اربکی های پوسته را بهلاکت رساند وبعدا 13 میل کلاشینکوف، یک ماشیندار ثقیل، یک قبضه راکت ویک عدد دروبین شب ویک عراده موتر نوع فلدر ومقادیر زیاد مهمات را سالم باخود آورده تسلیم مجاهدین نمود.

Related posts