مارس 29, 2020

مفکر اشغالگران ؛ قاتل افغان ها

مفکر اشغالگران ؛ قاتل افغان ها

سخن روز :

در یک شب و روز گذشته، دشمن مشترک ده ها مردم ملکی را در بمباردمان ها و چاپه ها شهید و زخمی کردند، خانه ها را ویران و خسارات بزرگ مالی به مردم وارد ساختند.

به طور نمونه ؛ دشن مشترک ۴ نفر را دشت قلعه تخار، ۴ نفر را در جلگه میدان وردک، ۳ نفر را در چونی گردیز ، ۱۴ نفر را در بالامرغاب و سنگ آتش بادغیس، ۲ نفر را در ارغنداب زابل، ۲ نفر را در واشیر هلمند، ۲ نفر را در چمتال بلخ، ۲ نفر را در زرمت پکتیا و ۳ نفر را در قیصار فاریاب شهید کردند.

سرپرست رژیم کابل اشرف غنی که از سوی اشغالگران به مفکر ملقب شده و بر کرسی ارگ نشستانده شده است، با امضای پیمان امنیتی قباله فروش کشور را به اشغالگران داده و زمینه را برای انجام دادن بمباردمان ها و عملیات های شب هنگام آن ها مساعد ساخته است. همچنان او به اشغالگران اطمینان داده است که هر آن تلاش و حرکتی را که در برابر وحشت شما عکس العمل نشان می دهد، می کوبد. اگر اشغالگران هر گونه ظلم و وحشت را در افغانستان تکرار می کنند، زنان و کودکان را به شهادت می رسانند و خانه ها و قریه ها را بمبارد می کنند، مسئول این همه اشرف غنی است و یکروز حساب جنایات خود را حتما می دهد.

غنی آنقدر به منافع امریکایی ها متعهد است که افغانستان و کرامت بشری افغان ها هیچ ارزشی برای او ندارد. او ده ها هزار افغان ها را برای منافع امریکایی ها و استحکام اشغال شهید و زخمی، قریه ها و بازارها را ویران، مساجد و مدارس را بمبارد و مکاتب و کلینک ها را تخریب کرده است و هنوز هم به هدف حفظ منافع امریکایی دست به هر گونه ظلم و وحشت می زند.

افغان ها مفکر جعلی اشغالگران را به حیث یک قاتل وحشی دشمن خود می دانند، که از اسلاف خود هم در غلامی سبقت گرفته است و یگانه هدف او اینست که با خوش داشتن باداران خود برای همیش بر اریکه قدرت بماند، و لو که فاجعه کنونی دوام پیدا کند.

Related posts