فوریه 23, 2020

چهار مدرسه در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ افتتاح گردید/تصویری

چهار مدرسه در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ افتتاح گردید/تصویری

در نتیجۀ تلاش های مسئولین محلی کمیسیون معارف امارت اسلامی در مناطق مربوط ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ چهار باب مدرسۀ دینی افتتاح گردید که دو باب آن لیلیه و دوتای دیگر آن نهاریه است.

در این مدارس اکنون دروس بصورت عملی آغاز شده است.

یک مدرسه بنام مدرسه حقانیه در مسجد جامع قریۀ شیخ شاخ تمیمور ولسوالی مذکور بتاریخ دوم جمادی الثانی افتتاح گردید که اکنون از سوی سه تن از اساتید برای 60 طالب العلم تدریس جریان دارد.

مدرسۀ دوم بنام مدرسۀ امام ترمذی رحمه الله در قریۀ سلبارون مربوط ولسوالی چهاربولک بتاریخ سوم جمادی الثانی افتتاح شد که در آیندۀ نزدیک تدریس در این مدرسه شروع خواهد شد.

مدرسۀ سوم بنام عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بتاریخ پنجم جمادی الثانی افتتاح شد که بصورت عملی فعلا 35 تن از طالب العلمان مشغول فراگیری دروس هستند.

و مدرسه چهارم بتاریخ چهارم جمادی الثانی در جامع مسجد بیست پایکال ولسوالی مذکور افتتاح گردید که تقریبا 80 متعلم دارد و در حال مصروف حفظ و یادگیری دروس دینی هستند.

مدارس مذکور در جریان گردهمایی های با شکوه با شرکت علماء کرام و باشندگان محل افتتاح گردید که از سوی تعدادی از اشخاص مالدار کمک کننده به پیش برده می شود.

در این گردهمایی ها مسئولین ریاست معارف، مسئولین ارگان های دیگر و بزرگان قومی نیز حضور داشتند، که برای حاضرین و شرکت کنندگان بیانیه هایی ابراز داشتند و بصورت خاص بر تعلیم و آموزش علوم دینی و ایجاد مدارس اصرار داشتند.

Related posts