فوریه 23, 2020

نیمروز: یک عسکر در دلارام کشته شد

براساس خبر، یک پایگاه دشمن در مربوطات دلارام  ولایت نیمروز هاوان کاری گردید.

این حمله ساعت 7 شام امروز صورت گرفت ویک عسکر کشته شد ودر مورد بقیه تلفات دشمن هنوز دقیقا معلومات بدست نه امده است.

Related posts