فوریه 23, 2020

ننگرهار: بالای عساکردشمن در در بابا حمله صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه ماشین ناو ولسوالی دربابا ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

وقابل ذکر است که ادعای دشمن که به مجاهدین تلفات وارد کرده اند حقیقت ندارد.

Related posts