فوریه 23, 2020

بدخشان: کمیسیون دعوت وارشاد در تشکان گردهمایی ای دایر نمود

بر اساس خبر، کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان گردهمایی ای برگزار نمود.

این گردهمایی  در مسجد جامع قریه مغذار تدویر یافت  ودرآن شمار زیاد علمای کرام، بزرگان قومی، جوانان واستادان اشتراک داشتند ودرکنار موضوعا مختلف، پیرامون امر بالمعروف ونهی عن المنکر، تعلیم وتربیه سالم واصلاح جامعه سخنان ارزنده ای ایراد گردید.

جلسه با تلاوت آیات چندی از قرآن کریم آغاز وبا خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts