مارس 29, 2020

هلمند: 3 اربکی مزدور در رویدادهای جداگانه در گرشک مورد حمله قرار گرفتند

ساعت 9 شب گذشته بر یک تاور پوستۀ اربکی ها بر سرک منتهی به هرات در منطقه هوتل ترابی در نزدیکی بازار ولسوالی گرشک ولایت هلمند حمله صورت گرفت که در نتیجه 2 اربکی مزدور کشته و زخمی شدند.

همچنین ساعت 9 امروز صبح یک تاور پوستۀ اربکی های سنگوری در منطقه پمپ حاجی عبدالعزیز مورد حمله قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

لله الحمد به مجاهدین هیچنوع آسیبی نرسیده است.

Related posts