آوریل 06, 2020

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد وبسایت خبریال

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد وبسایت خبریال

از چند مدت به اینسو، یک سایت انترنیتی به نام «خبریال نقطه کام» تلاش دارد که در برابر بعضی بزرگان شناخته شده امارت اسلامی پروپاگند بکند و در مورد شان اذهان مردم را مغشوش بسازد.

بنا بر معلومات ما، این وبسایت از سوی کسی به پیش برده می شود که به فعالیت و جاسوسی برای بعضی شبکه های استخباراتی متهم است و درین سلسله از افغانستان به لندن فرار کرده است.

چنان معلوم می شود که برای نامبرده درین مرحله حساس معضل افغانستان، یکبار دیگر ماموریت استخباراتی سپرده شده، تا در مورد نمایندگان دفتر سیاسی امارت اسلامی اذهان عامه را مغشوش بسازد.

ما این عمل وبسایت یاد شده را یک تلاش استخباراتی شخصیت کشی و سرپیچی از تمام اخلاق ژورنالیستیک می دانیم و به هموطنان خود اطمینان می دهیم که تبلیغات وبسایت مذکور هیچ حقیقت ندارد. هموطنان مسلمان ما اینگونه اجیران تبلبغاتی را به حیث خبرنگاران نبینند، بلکه به حیث جاسوسان کرا شده صف دشمن ببینند و به هیچ خبر شان باور نداشته باشند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۳/۶/۱۴۴۱هـ ق
۲۸/۱۱/۱۳۹۸هـ ش ــ 2020/2/17م

Related posts