آوریل 05, 2020

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به راپور یوناما در مورد تلفات ملکی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به راپور یوناما در مورد تلفات ملکی

دفتر یوناما در کابل، باز هم راپوری به دور از انصاف را در مورد تلفات ملکی در سال گذشته، پخش کرده است.
در راپور یوناما آمده است که تلفات ملکی در سال گذشته افزایش یافته است. اما امریکایی های اشغالگر را مسئول ۸٪، اداره کابل ۱۶٪ داعش ٪۱۲ و مجاهدین امارت اسلامی را عامل ۴۷٪ تلفات ملکی دانسته است.
اگر هر فرد آزاد و صاحب عقل افغان راپور یوناما و فیصدی کورکورانه فوق را ببیند، معلوم می شود که یوناما مشغول کمپاین برای امریکایی های اشغالگر است و برای برائت دادن آنان از جنایات مکرر و پیهم بشری، دلایل می تراشد.
عامل درجه یک تلفات ملکی و فاجعه کنونی افغانستان اشغال امریکایی است، که نزده سال می شود هر سال هزاران تُن بارود را پرتاب می کنند و مردم را می کشند.
در سال گذشته، شمار بمباردمان و چاپه های امریکایی های اشغالگر بر مردم ملکی به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. به اقرار پنتاگون آن ها هفت هزار بمب بر خاک افغانستان پرتاب کرده اند.
اگر فرض کنیم وزن هر بمب امریکایی اقلا ۵ کیلو باشد، مجموعا ۳۵۰۰۰ کیلو بارود می شود، که از هوا به گونه کورکورانه بر مردم بی دفاع ملکی به ویژه زنان و کودکان پرتاب شده است.
همچنان در سال گذشته، در عملیات های شب هنگام و وحشت نیروهای وابسته به سی آی ای (قطعات صفر یک، دو و سه، ضربتی ها و نیروهای ویژه قندهار) بر افغان های ملکی انجام یافته، تمام مردم شاهد آن هستند و وقتا فوقتا رسانه ها نیز راپورهای آن را پخش کرده اند.
با این قدر وحشت بزرگ امریکایی ها، باز هم آن ها مسئول ۸٪ مردم ملکی شناخته می شوند. این نشان می دهد که راپور یوناما تحت نظارت مقامات امریکایی ها ترتیب می شود و تلاشی برای خاک پاشیدن بر چشم مردم افغانستان است. افغانان می دانند که در سال گذشته، بلکه در ۱۹ سال گذشته کی ها دشمنان زنان و کودکان و مردم ملکی هستند، کی ها هستند که طیارات جنگی شان در فضای ما می چرخند، دهقان، غریب کار، موتروان، دکاندار، کلینک، مکتب، مدرسه، مسجد، قریه ها و به گونه یکسره مردم ملکی را می کشند.
درین هفت روز گذشته، ما شاهد بمباردمان های کورکوانه امریکایی در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار و ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات بودیم، که به شمول زنان و کودکان بیش از بست تن مردم ملکی دران شهید شدند.
امارت اسلامی بر اینگونه موقف یکطرفه یوناما ابراز تاسف می کند و این راپور را به جدیت رد می کند.
کمیسیون ویژه ای برای جلوگیری از تلفات ملکی و ثبت و راجستر واقعات ملکی دارد، که به اساس محاسبه دقیق آن، امریکایی ها و اداره کابل در سال گذشته مسئول ۸۳٪ تلفات ملکی در سطح کشور هستند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۸/۶/۱۴۴۱ ه ق
۳/۱۲/۱۳۹۸ ه ش – ۲۲/۲/۲۰۲۰ م

Related posts