آوریل 06, 2020

پایان اشغال، کلید صلح

پایان اشغال، کلید صلح

سخن روز :

در جریان مذاکرات طولانی میان امارت اسلامی و امریکا بین هر دو جانب توافق شد که از ۲۲ تا ۲۹ فبروری – ۳ الی ۱۰ حوت، در عملیات ها تخفیف می آورند. از پری شب اجرای این تصمیم آغاز شد و این روند تا ۲۹ فبروری دوام می یابد.

امارت اسلامی همواره صلح را بر جنگ ترجیح داده و به اثبات رسانیده است که خوشحالی و امنیت ملت مظلوم خواسته و آرزوی بزرگ آن است. شاید بعضی ها بگویند که اگر چنین باشد، پس چرا امارت اسلامی صلح نمی کند ؟ اینجا باید به یک واقعیت اشاره نمود، و آن اینکه جنگ انتخاب ما نیست، بلکه بر ما تحمیل شده است. کشور ما اشغال شده، ملت ما به اشکال گوناگون شکنجه شده، آبروی شان پامال و دارایی شان چور شده است. امارت اسلامی به منظور دفاع از مقدسات اسلامی، استقلال کشور عزیز، نگه داری جان، مال و آبروی مردم مظلوم خود، وادار به جنگ شد.

اشغال ریشه اصلی بدبختی هاست، پیش از اشغال امریکایی امنیت مثالی در افغانستان حاکم بود، جان، مال و آبروی مردم محفوظ بود، قاتلان، جنایتکاران و مفسدان واقعاً مجازات می شدند، جوانان برای ارزش های دینی و فرهنگ افغانی با هم رقابت می کردند، اما اشغال این همه چیزها را دگرگون ساخت.

زیر چتر اشغال، فساد اداری و اخلاقی به اوج رسید، قاتلان و دزدان در روشنی روز مردم بی دفاع ملکی را به شمول کابل در شهرهای بزرگ شهید و اموال شان را چور می کنند، نظامیان اداره کابل در یونیفورم اردو و پولیس هر لحظه و در هر جا برای مردم خطر هستند، مردم در هیچ جا احساس راحت و آرامش نمی کنند و در داخل و بیرون از خانه با خطرات روبرو هستند.

بهترین راه برای بیرون رفت افغانستان ازین فاجعه، خروج یکسره نیروهای اشغالگر از کشور است. ما باور داریم که اگر اشغال پایان یابد، زمینه برای صلح همواره می گردد. خوشبختانه، اکثریت افغان ها برای آزادی کشور و قیام نظام اسلامی همصدا هستند. امارت اسلامی در فکر انحصار قدرت نیست، تمام اقوام و اقشار برادر در نظام آینده سهیم می باشند، پایان اشغال هدف مشترک مردم افغانستان و صلح آرمان و تمنای مشترک ما است.

Related posts