آوریل 05, 2020

لغمان: در ولسوالی دولت شاه گردهمایی باشکوهی برگزار گردید

بر اساس خبر،  در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان یک گردهمایی باشکوهی برگزار گردید.

این گردهمایی ساعت 11 چاشت امروز  درمنطقه درا باغ آن ولسوالی با اشتراک علمای کرام، موی سفیدان وجوانان برگزار گردید ودرجریان آن سخنران مفید وارزنده ای ایراد گردید ومردم را به اطاعت از امیر شان متوجه ساخت.

ودرپایان جلسه مردم از چنین اقدام مجاهدین ستایش بعمل آوردند واز طرف خود وعده هرنوع همکاری دادند.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز با خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts