آوریل 06, 2020

کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی در شمار زیاد ولسوالی های لغمان گردهمایی های دایر نمودند

کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی در شمار زیاد ولسوالی های لغمان گردهمایی های دایر نمودند

بر اساس خبر، مسئولین کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی در ولایت لغمان گردهمایی های متعددی برگزار نمودند.

این گردهمایی ها  در ولسوالی علینگار، علیشنگ، دولت شاه، بادپخ، ودیگر مناطق  آن ولایت برگزار گردید ودرآن برعلاوه از مسئولین، دلگی مشران ومجاهدین، علمای کرام، موی سفیدان ومردم عامه اشتراک نمودند  ودرآن جلسات مقررین پیرامون  فرمان کاهیش حملات واطاعت از آن فرمان  ودیگر موضوعات مرتبط سخنان ارزنده ای ایراد فرمودند وهمچنان درمورد حکمت ومفاد اطاعت از اوامر بزرگان تفصیلات دادند ومسئولین را متوجه آن ساختند.

همچنان مسئولین از مجاهدین وبزرگان مدارس خواستند تا برای خاتمه اشغال، تنفیذ نظام اسلامی وبرچیدن نبرد ها  در کشور دوعا وختم های قرآن کریم بنمایند ومجاهدین را به هدایت وفرمان بزرگان متوجه ساختند وآنان را تصویه نمودند تا در ختم های قرآن کریم اشتراک نمایند.

این درحالی است که لله الحمد براساس هدایت خاص مجاهدین دیروز دراین ولایت هیچ نوع تخطی از فرمان وهدایت بزرگان امارت اسلامی صورت نگرفته ووضعیت کاملا تحت کنترول واداره مجاهدین میباشد.

Related posts