آوریل 06, 2020

امارت اسلامی وحدت ملی را تامین کرد     

امارت اسلامی وحدت ملی را تامین کرد     

 مولوی نعیم الحق حقانی (نویسنده و پژوهشگر امور سیاسی و جهادی)

امارت اسلامی از بدو تاسیس همواره ارزشهای والای اسلامی و ملی را به سرزمین خود به ارمغان آورده است که کمتر نظامی در کشورهای دور و نزدیک شاهد آن دستاوردهای با افتخار بوده و کمتر مردمی آن افتخارات ارزشمند را به خود دیده است.

از جمله شهکاری های پر افتخار امارت اسلامی ایجاد فضای اخوت، هم دلی، وحدت و یکپارچه گی واقعی در کشور عزیز و غمزدهٔ افغانستان بود که امارت اسلامی به وجه احسن آن را تا اکنون تامین کرده است؛ بر این سخن به یقین چیزی گزاف نگفته و ادعای محض نیست چرا که همه شاهد حال بوده و هستند که یگانه حرکتی که افغان ها را ضمن آنکه استقلال، اقتدار، عزت و باورمندی داده و وحدت و یکپارچگی واقعی را تامین و در بین افغانها فضای محبت، اخوت و برادری را نافذ و مستحکم کرد آن امارت اسلامی افغانستان بود.

امارت اسلامی یگانه مرجع تصمیم گیری برای شکل دهی نظم و نظام حکومتی برای افغانهاست که همواره تمام افغانها از هر قومیت و ملیت، خود را در آینهٔ شفاف آن میتواند مشاهده کند و هر کسی در آن خانهٔ بزرگ احساس راحتی و آرامش داشته باشد؛ خانهٔ بزرگی که افغان ها از سالیانِ سال آرزوی بنای چنان تعمیری را داشته اند.

امارت اسلامی (چنانچه که بارها در مناسبت های مختلف رسما اعلان کرده) خانهٔ مشترک تمام افغانهاست و این سخن نیز ادعای محض و چیز نو نیست بلکه در طول سال های که از عمر آن نظام مقدس سپری شده اگر به دقت مطالعه و بررسی شود می بینیم که تمام افغانها بدون چون و چرا و بدون قید و شرط خود را در آن خانهٔ بزرگ می بینند؛ تشکیلات نظامی و سیاسی امارت اسلامی به گونهٔ چیده شده است که از تمام اقوام در آن صف شامل اند بدون هیچ تعصب و توجه به اینکه از کدام قوم و قبیله است و یا به کدام ملیت و زبان تعلق دارد؛ بلکه هر کسی حسب زحمت و قربانی خود در وظایف مختلف در امارت اسلامی مصروف خدمت دین و وطن خویش است.

امارت اسلامی چونکه دعوای اسلامی دارد به حکم دین هیچگاهی بین اقوام و ملیت های افغانستان فرق نگذاشته و حتی همواره کوشیده است تا در جلب اقوام و ملیت ها و نگهداری از وحدت آنها تا حدود زیادی جانفشانی و ایثار نیز بکند، شما اگر در صفوف جهادی امارت اسلامی بنگرید از بدخشان تا هلمند، از ننگرهار تا هرات، از فراه تا قندوز، از غور تا پکتیا، از کاپیسا تا بادغیس، از تخار تا نیمروز، از کابل تا قندهار و … هر گوشهٔ افغانستان پهناور چیزی که به نام طالب و یا مجاهد است و سرباز جان برکف امارت اسلامی گفته میشود و یا در پُستهای مهم ایفای وظیفه میکنند همه و همه تحت یک قومانده، یک امیر و تحت یک بیرق بوده و در جغرافیای بزرگ  افغانستان زیر بیرق امارت اسلامی هر گونه ملیتها را میتوان مشاهده کرد، از پشتون و تاجیک گرفته، تا ترکمن، ازبیک، هزاره، ایماق، بلوچ و پشه ای و غیره، و این همه لله الحمد به طراوات، تازگی، تنوع و شادابی افغان ها رنگ و بوی دیگر داده و میدهد.

دشمنان اسلام بسیار سعی و تلاش کرده و میکنند و هم اکنون نیز دست به کاراند که همواره امارت اسلامی را نمایندهٔ یک قوم خاص معرفی کنند و چنان وانمود کنند که امارت اسلامی حاکمیت یک قوم بر سایر اقوام را می خواهد حالانکه هرگز چنین نبوده و در منویات رهبری امارت اسلامی چنین موضوعی هیچ جایگاهی ندارد بلکه در آن خانهٔ بزرگ همه یک امیر شرعی داشته و طبعا والیان و مسئولین در سایر اداره ها از اقوام و قبایل مختلف را بطور زنده می‌توان مشاهده و احساس کرد، از ترکیب شورای رهبری امارت اسلامی گرفته تا رو‌ٔسای کمسیون های مختلف، از هیئت ها و نمایندگان سیاسی گرفته تا حلقه مشرها و زونهای نظامی و والیان و ولسوال ها همه و همه از اقوام و ملیت های مختلف تشکیل شده و این تنوع و هم پذیری در صف امارت اسلامی که بیانگر صداقت و نیت پاکی آن است را به وضوح میتوان دید.

در معاصر در افغاستان جریانات و تنظیم های سیاسی و حزبهای مختلف سر برآورده و ادعای محوریت و رهبریت جامعهٔ  افغانستان را کرده اند اما دیده شده که هیچ کدام شان نتوانست وحدت ملی به معنی واقعی کلمه را در افغانستان پیاده کند جز امارت اسلامی که چون بنایش بر صداقت و هم پذیری بود در قلوب آحاد ملت جای گرفت و تمام ملت را به همدیگر پیوند و هویت ملی بخشید و همه را زیر یک چتر واحد جمع کرد.

امارت اسلامی بر خلاف پروپاگند دشمنان نه نماینده یک قوم خاص بلکه نمایندهٔ واقعی تمام ملت مسلمان افغانستان بوده و در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده است چرا که امارت اسلامی به ملت و مسلمانان تعلق دارد نه به نژاد و یا قوم خاص، و وقتی چنین است پس تمام ملت مسلمان در آینهٔ امارت اسلامی خود را می تواند مشاهده کند و بدون کمی و کاستی به راحتی دیده میشوند و این در واقع یکی از امتیازات منحصر به فرد امارت اسلامی است چیزی که هیچ جریان و یا حزب و تنظیم سیاسی دیگر ندارد.

شاید بعضی منسوبین احزاب سیاسی و یا جریان ها و حرکت ها چون از این ناحیه رنج برده و خودشان در بلای تعصب و مشکلات نژادی قرار دارند کوشیده باشند امارت اسلامی را بر خود قیاس کرده و با اتهامات واهی و بیاساس و سخنان پوچ، بی دلیل و احساساتی چیزهایی غیر مستند را جعل کرده و در پی بدنامی امارت اسلامی بگویند اما واقعیت آن است که هم تاریخ و هم ملت شاهد حال بوده که امارت اسلامی همیشه منجی ملت، و منادی وحدت و یکپارچگی در کشور خود بوده و شدیدا از اختلاف و دودستگی در جامعهٔ مسلمان افغان تنفر داشته است.

امارت اسلامی چه در وقت حاکمیت خود و چه در دو دهه اشغال در مبارزه علیه اشغالگران به شمول قوم سادات از تمام اقوام و اقشار مختلف افغانستان در تشکیلات نظامی و غیرنظامی خود نیروی انسانی داشته و حسب تلاش افراد و قومیت ها همه را در یک نگاه دیده و وحدت واقعی، ملی و آرمانی را برای ملت عزیز خود به ارمغان آورده است.

حتی در وقت امارت اسلامی بارها چنین اتفاق افتاده است که در مناصب و چوکی های بالا هرگاه که قومی نسبت به قوم دگر خود را در جایگاه کمتر احساس کرده امارت اسلامی به اعتبار شخصیت و استعداد و کارآمدی و در عمل به اصل دیانت، امانت و صداقت سعی کرده توازن قومی را ایجاد کند و هر کسی را طبق لیاقت آن پُست و مقام بدهد.

پس از اشغال کشور به دست امریکا از وقتی که مبارزهٔ جانانه علیه دشمنان متجاوز و ایادی اجیر شروع شد امارت اسلامی یگانه حرکتی است که در گوشه و کنار افغانستان جبهات متحد و فعال داشته و تنها حرکتی بوده و هست که مبارزه واقعی با امریکا به آن منسوب میشود و افراد و عساکر فداکار امارت اسلامی از هر قوم و قبیلهٔ افغانستان بوده و تمام توده های عزتمند و با غیرت کشور بخاطر آزادی، اعادهٔ استقلال و نجات وطن متحدانه زیر لوای مقدس امارت اسلامی گرد هم آمده اند.

نیز امارت اسلامی همواره در بیانیه های رسمی خود مخصوصا در پیام های مناسبتی اعیاد مذهبی به همه تاکید کرده است که امارت اسلامی به دنبال یک نظام افغان شمول بوده و هیچگاهی مسئلهٔ لسان و نژاد برای آن مطرح نبوده بلکه هر کسی طبق تلاش، قربانی، اخلاص و همکاری خود در نظام امارت اسلامی در مسئولیت های مختلف گمارده میشود و بر اساس اخوت و مودت اسلامی با تمام ملیت های افغان رفتار میشود.

طبق قانون نظام شناسی از شاخصه های یک نظام موفق و ایدهآل آنست که در ترکیب خود افرادی را از ملیتهای مختلف و مطرح کشور با خود به همراه داشته باشد تا به دنیا وحدت ملی و همبستگی خود را نشان داده و پیغام واضح هم پذیری و همزیستی در فضای اخوت و برادری را انعکاس بدهد؛ مخصوصا در کشوری مثل افغانستان که همواره دستخوش تحولات بوده و دشمنان سرسخت اسلام هیچگاهی نخواسته که افغانها برادر وار و متحد در کنار هم زندگی سالم و مسالمت آمیز در فضایی سرشار از امنیت و آرامی داشته باشند.

خلاصه این یک حقیقت انکار ناپذیر است که امارت اسلامی چه در وقت حاکمیت، چه در وقت حمله امریکا و اشغال کشور به دست قوای صلیبی در تمام جبهات با ایجاد انگیزه و احساس در تمام قومیت ها، وحدت ملی به معنی واقعی کلمه را به وجود آورده است و ان شاء الله تعالی در حاکمیت دوباره و سرتاسری امارت اسلامی، اتحاد و وحدت ملت افغانستان در محوریت نظام مقدس امارت اسلامی قرار گرفته و ملت عزیز افغانستان در تمام دنیا در وحدت ملی واقعی، اخوت و برادری زبان زد عام و خاص شود.

به امید آن روز زیبا و بزرگ که دور نیست.

ان شاءالله تعالی

Related posts