آوریل 06, 2020

نورستان: بالای اربکی های چاپه زننده درکامدیش حمله صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در نزدیک قریه مندگل ولسوالی کامدیش ولایت نورستان هنگام حمله کردند که غرض چاپه به سوی این قریه روان بودند.

حمله دیشب انجام یافت که درنتیجه آن اربکی ها به فرار موفق شدند وحین فرار اموال مردم که بدست شان آمده بود با خود بردند.

Related posts