آوریل 06, 2020

بغلان: 2 عسکر در برکی برکی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 عسکر  در ولسوالی برکه ولایت لایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر متذکره بنام بشیر فرزند عبدالمالک ومیرزا رحمن فرزند عبدالغفار  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبا اظهار ندامت از اعمال کذشته شان با  مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

Related posts