آوریل 06, 2020

نورستان: یک عسکر در وانت وایگل با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

عسکرمتذکره  غلام قادر فرزند نعمت الله باشنده قریه مندیش آن ولسوالی که در پوسته دفاعی آن ولسوالی ایفای وظیفه مینمود دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وصبح امروز با مجاهدین تسلیم شد.

Related posts